Photo Frame Easy Collage v38 Full For Android,"Phù thủy" bức ảnh trong Android - Mua bán key Windows 10 bản quyền,Mua bán key Office bản quyền,Mua bán Key Windows Server bản quyền,

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Photo Frame Easy Collage v38 Full For Android,"Phù thủy" bức ảnh trong Android

Photo Frame  Easy Collage v38 Full For Android,"Phù thủy" bức ảnh trong Android


 Photo Frame  Easy Collage v38 Full For Android,"Phù thủy" bức ảnh trong Android

Bạn sẽ muốn chia sẻ hình ảnh của bạn lên Facebook, Twitter và dịch vụ khác chỉ có một bức ảnh?
Sau đó, sự lựa chọn của bạn là 'Easy Photo Merge.
Như bạn biết, có rất nhiều các ứng dụng biên tập ảnh trên thị trường, nhưng tôi thề 'Easy Photo Merge' là cách dễ nhất để kết hợp hình ảnh.

Chỉ cần sử dụng nó ngay lập tức và cảm thấy hạnh phúc.

Có khoảng 40 cách bố trí kahcs nhau
Chia sẻ dịch vụ (facebook, twitter, instagram, vvww)
Lưu vào bộ sưu tập
Có gì trong phiên bản này: (Cập nhật: 28 tháng ba năm 2013)
Thêm tỷ lệ khung hình để hỗ trợ tỷ lệ rộng (3:2, 4:3, 16:9)
Thay đổi tên ứng dụng từ 'Easy Photo Merge' thành 'Easy Photo Frame'
Yêu cầu Android O / S: 2.2 +Description
Would you want to share your photos to facebook, twitter and other SNS service only one photo?
Then your choice is 'Easy Photo Merge'.
As you know, there are lots of photo editor apps in the market, but I swear 'Easy Photo Merge' is easiest way to merge photos.

Just use it right away and feel happy.

About 40 layouts
Share to SNS services ( facebook, twitter, instagram and so on )
Save to gallery

What's in this version: (Updated : Nov 12, 2013)
Add frame ratios to support wide ratio ( 3:2, 4:3, 16:9 )
Change the app name from 'Easy Photo Merge' to 'Easy Photo Frame'
Change the app name from 'Easy Photo Merge' to 'Easy Photo Frame'Link Mediafire: 

www.Key4VIP.info ~~~~~~~~~ Trang chia sẻ phần mềm,Video học quản trị mạng,Thủ thuật máy tính,đồ họa....Bán key phần mềm bản quyền.

Photo Frame Easy Collage v38 Full For Android,"Phù thủy" bức ảnh trong Android Reviewed by Bản quyền phần mềm 0934363833 on 07:16 Rating: 5  Photo Frame  Easy Collage v38 Full For Android,"Phù thủy" bức ảnh trong Android Bạn sẽ muốn chia sẻ hình ảnh của bạn lên Facebook...

Không có nhận xét nào: