DVD luyện nghe nói tiếng Anh Friends Complete Seasons 1-10 - Mua bán key Windows 10 bản quyền,Mua bán key Office bản quyền,Mua bán Key Windows Server bản quyền,

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Friday, March 13, 2015

DVD luyện nghe nói tiếng Anh Friends Complete Seasons 1-10

Bộ DVD luyện nghe nói tiếng Anh Friends Complete Seasons 1-10 Full ( Có Sub )
Bộ DVD luyện nghe nói tiếng Anh Friends Complete Seasons 1-10 Full ( Có phụ đề )

Danh sách bài học ( Có kèm phụ đề nên rất dễ hiểu )
Bộ này là bản Full ( Uncut )

Friends - [1x01] - The One where Monica gets a Roommate.mkv
Friends - [1x01] - The One where Monica gets a Roommate.srt
Friends - [1x02] - The One with the Sonogram at the End.mkv
Friends - [1x03] - The One with the Thumb.mkv
Friends - [1x03] - The One with the Thumb.srt
Friends - [1x04] - The One with George Stephanopoulos.mkv
Friends - [1x04] - The One with George Stephanopoulos.srt
Friends - [1x05] - The One with the East German Laundry Detergent.mkv
Friends - [1x05] - The One with the East German Laundry Detergent.srt
Friends - [1x06] - The One with the Butt.mkv
Friends - [1x06] - The One with the Butt.srt
Friends - [1x07] - The One with the Blackout.mkv
Friends - [1x07] - The One with the Blackout.srt
Friends - [1x08] - The One where Nana dies Twice.mkv
Friends - [1x08] - The One where Nana dies Twice.srt
Friends - [1x09] - The One where Underdog gets Away.mkv
Friends - [1x09] - The One where Underdog gets Away.srt
Friends - [1x10] - The One with the Monkey.mkv
Friends - [1x10] - The One with the Monkey.srt
Friends - [1x11] - The One with Mrs. Bing.mkv
Friends - [1x11] - The One with Mrs. Bing.srt
Friends - [1x12] - The One with the Dozen Lasagnas.mkv
Friends - [1x12] - The One with the Dozen Lasagnas.srt
Friends - [1x13] - The One with the Boobies.mkv
Friends - [1x13] - The One with the Boobies.srt
Friends - [1x14] - The One with the Candy Hearts.mkv
Friends - [1x14] - The One with the Candy Hearts.srt
Friends - [1x15] - The One with the Stoned Guy.mkv
Friends - [1x15] - The One with the Stoned Guy.srt
Friends - [1x16 - 1x17] - The One with Two Parts.mkv
Friends - [1x16 - 1x17] - The One with Two Parts.srt
Friends - [1x18] - The One with all the Poker.mkv
Friends - [1x18] - The One with all the Poker.srt
Friends - [1x19] - The One where the Monkey gets Away.mkv
Friends - [1x19] - The One where the Monkey gets Away.srt
Friends - [1x20] - The One with the Evil Orthodontist.mkv
Friends - [1x20] - The One with the Evil Orthodontist.srt
Friends - [1x21] - The One with the Fake Monica.mkv
Friends - [1x21] - The One with the Fake Monica.srt
Friends - [1x22] - The One with the Ick Factor.mkv
Friends - [1x22] - The One with the Ick Factor.srt
Friends - [1x23] - The One with the Birth.mkv
Friends - [1x23] - The One with the Birth.srt
Friends - [1x24] - The One where Rachel finds Out.mkv
Friends - [1x24] - The One where Rachel finds Out.srt
Friends - [2x01] - The One with Ross's New Girlfriend.mkv
Friends - [2x01] - The One with Ross's New Girlfriend.srt
Friends - [2x02] - The One with the Breast Milk.mkv
Friends - [2x02] - The One with the Breast Milk.srt
Friends - [2x03] - The One Where Heckles Dies.mkv
Friends - [2x03] - The One Where Heckles Dies.srt
Friends - [2x04] - The One with Phoebe's Husband.mkv
Friends - [2x04] - The One with Phoebe's Husband.srt
Friends - [2x05] - The One with Five Steaks and an Eggplant.mkv
Friends - [2x05] - The One with Five Steaks and an Eggplant.srt
Friends - [2x06] - The One with the Baby on the Bus.mkv
Friends - [2x06] - The One with the Baby on the Bus.srt
Friends - [2x07] - The One Where Ross Finds Out.mkv
Friends - [2x07] - The One Where Ross Finds Out.srt
Friends - [2x08] - The One with the List.mkv
Friends - [2x08] - The One with the List.srt
Friends - [2x09] - The One with Phoebe's Dad.mkv
Friends - [2x09] - The One with Phoebe's Dad.srt
Friends - [2x10] - The One with Russ.mkv
Friends - [2x10] - The One with Russ.srt
Friends - [2x11] - The One with the Lesbian Wedding.mkv
Friends - [2x11] - The One with the Lesbian Wedding.srt
Friends - [2x12 - x13] - The One After the Superbowl.mkv
Friends - [2x12 - x13] - The One After the Superbowl.srt
Friends - [2x14] - The One with the Prom Video.mkv
Friends - [2x14] - The One with the Prom Video.srt
Friends - [2x15] - The One Where Ross and Rachel... You Know.mkv
Friends - [2x15] - The One Where Ross and Rachel... You Know.srt
Friends - [2x16] - The One Where Joey Moves Out.mkv
Friends - [2x16] - The One Where Joey Moves Out.srt
Friends - [2x17] - The One Where Eddie Moves In.mkv
Friends - [2x17] - The One Where Eddie Moves In.srt
Friends - [2x18] - The One Where Dr. Ramoray Dies.mkv
Friends - [2x18] - The One Where Dr. Ramoray Dies.srt
Friends - [2x19] - The One Where Eddie Won't Go.mkv
Friends - [2x19] - The One Where Eddie Won't Go.srt
Friends - [2x20] - The One Where Old Yeller Dies.mkv
Friends - [2x20] - The One Where Old Yeller Dies.srt
Friends - [2x21] - The One with the Bullies.mkv
Friends - [2x21] - The One with the Bullies.srt
Friends - [2x22] - The One with the Two Parties.mkv
Friends - [2x22] - The One with the Two Parties.srt
Friends - [2x23] - The One with the Chicken Pox.mkv
Friends - [2x23] - The One with the Chicken Pox.srt
Friends - [2x24] - The One with Barry and Mindy's Wedding.mkv
Friends - [2x24] - The One with Barry and Mindy's Wedding.srt
Friends - [3x01] - The One with the Princess Leia Fantasy.mkv
Friends - [3x01] - The One with the Princess Leia Fantasy.srt
Friends - [3x02] - The One Where No One's Ready + Audio Commentary.mkv
Friends - [3x02] - The One Where No One's Ready + Audio Commentary.srt
Friends - [3x03] - The One with the Jam.mkv
Friends - [3x03] - The One with the Jam.srt
Friends - [3x04] - The One with the Metaphorical Tunnel.mkv
Friends - [3x04] - The One with the Metaphorical Tunnel.srt
Friends - [3x05] - The One with Frank Jr.mkv
Friends - [3x05] - The One with Frank Jr.srt
Friends - [3x06] - The One with the Flashback.mkv
Friends - [3x06] - The One with the Flashback.srt
Friends - [3x07] - The One with the Race Car Bed.mkv
Friends - [3x07] - The One with the Race Car Bed.srt
Friends - [3x08] - The One with the Giant Poking Device.mkv
Friends - [3x08] - The One with the Giant Poking Device.srt
Friends - [3x09] - The One with the Football + Audio Commentary.mkv
Friends - [3x09] - The One with the Football + Audio Commentary.srt
Friends - [3x10] - The One Where Rachel Quits.mkv
Friends - [3x10] - The One Where Rachel Quits.srt
Friends - [3x11] - The One Where Chandler Can't Remember Which Sister.mkv
Friends - [3x11] - The One Where Chandler Can't Remember Which Sister.srt
Friends - [3x12] - The One With All The Jealousy.mkv
Friends - [3x12] - The One With All The Jealousy.srt
Friends - [3x13] - The One Where Monica and Richard Are Just Friends.mkv
Friends - [3x13] - The One Where Monica and Richard Are Just Friends.srt
Friends - [3x14] - The One with Phoebe's Ex-Partner.mkv
Friends - [3x14] - The One with Phoebe's Ex-Partner.srt
Friends - [3x15] - The One Where Ross and Rachel Take a Break.mkv
Friends - [3x15] - The One Where Ross and Rachel Take a Break.srt
Friends - [3x16] - The One the Morning After+ Audio Commentary.mkv
Friends - [3x16] - The One the Morning After+ Audio Commentary.srt
Friends - [3x17] - The One Without the Ski Trip.mkv
Friends - [3x17] - The One Without the Ski Trip.srt
Friends - [3x18] - The One with the Hypnosis Tape.mkv
Friends - [3x18] - The One with the Hypnosis Tape.srt
Friends - [3x19] - The One with the Tiny T-Shirt.mkv
Friends - [3x19] - The One with the Tiny T-Shirt.srt
Friends - [3x20] - The One with the Dollhouse.mkv
Friends - [3x20] - The One with the Dollhouse.srt
Friends - [3x21] - The One with the Chick and the Duck.mkv
Friends - [3x21] - The One with the Chick and the Duck.srt
Friends - [3x22] - The One with the Screamer.mkv
Friends - [3x22] - The One with the Screamer.srt
Friends - [3x23] - The One with Ross's Thing.mkv
Friends - [3x23] - The One with Ross's Thing.srt
Friends - [3x24] - The One with the Ultimate Fighting Champion.mkv
Friends - [3x24] - The One with the Ultimate Fighting Champion.srt
Friends - [3x25] - The One at the Beach.mkv
Friends - [3x25] - The One at the Beach.srt
Friends - [4x01] - The One with the Jellyfish.mkv
Friends - [4x01] - The One with the Jellyfish.srt
Friends - [4x02] - The One with the Cat.mkv
Friends - [4x02] - The One with the Cat.srt
Friends - [4x03] - The One with the Cuffs.mkv
Friends - [4x03] - The One with the Cuffs.srt
Friends - [4x04] - The One with the Ballroom Dancing.mkv
Friends - [4x04] - The One with the Ballroom Dancing.srt
Friends - [4x05] - The One with Joey's New Girlfriend.mkv
Friends - [4x05] - The One with Joey's New Girlfriend.srt
Friends - [4x06] - The One with the Dirty Girl.mkv
Friends - [4x06] - The One with the Dirty Girl.srt
Friends - [4x07] - The One Where Chandler Crosses the Line.mkv
Friends - [4x07] - The One Where Chandler Crosses the Line.srt
Friends - [4x08] - The One with Chandler in a Box + Audio Commentary.mkv
Friends - [4x08] - The One with Chandler in a Box + Audio Commentary.srt
Friends - [4x09] - The One Where They're Going to Party!.mkv
Friends - [4x09] - The One Where They're Going to Party!.srt
Friends - [4x10] - The One with the Girl from Poughkeepsie.mkv
Friends - [4x10] - The One with the Girl from Poughkeepsie.srt
Friends - [4x11] - The One with Phoebe's Uterus.mkv
Friends - [4x11] - The One with Phoebe's Uterus.srt
Friends - [4x12] - The One with the Embryos + Audio Commentary.mkv
Friends - [4x12] - The One with the Embryos + Audio Commentary.srt
Friends - [4x13] - The One with Rachel's Crush.mkv
Friends - [4x13] - The One with Rachel's Crush.srt
Friends - [4x14] - The One with Joey's Dirty Day.mkv
Friends - [4x14] - The One with Joey's Dirty Day.srt
Friends - [4x15] - The One with All the Rugby.mkv
Friends - [4x15] - The One with All the Rugby.srt
Friends - [4x16] - The One with the Fake Party.mkv
Friends - [4x16] - The One with the Fake Party.srt
Friends - [4x17] - The One with the Free Porn.mkv
Friends - [4x17] - The One with the Free Porn.srt
Friends - [4x18] - The One with Rachel's New Dress.mkv
Friends - [4x18] - The One with Rachel's New Dress.srt
Friends - [4x19] - The One with All the Haste.mkv
Friends - [4x19] - The One with All the Haste.srt
Friends - [4x20] - The One with All the Wedding Dresses.mkv
Friends - [4x20] - The One with All the Wedding Dresses.srt
Friends - [4x21] -  The One with the Invitation.mkv
Friends - [4x21] -  The One with the Invitation.srt
Friends - [4x22] - The One with the Worst Best Man Ever.mkv
Friends - [4x22] - The One with the Worst Best Man Ever.srt
Friends - [4x23-24] - The One with Ross's Wedding + Audio Commentary.mkv
Friends - [4x23-24] - The One with Ross's Wedding + Audio Commentary.srt
Friends - [5x01] - The One After Ross Says Rachel.mkv
Friends - [5x01] - The One After Ross Says Rachel.srt
Friends - [5x02] - The One with All the Kissing.mkv
Friends - [5x02] - The One with All the Kissing.srt
Friends - [5x03] - The One Hundredth + Audio Commentary.mkv
Friends - [5x03] - The One Hundredth + Audio Commentary.srt
Friends - [5x04] - The One Where Phoebe Hates PBS.mkv
Friends - [5x04] - The One Where Phoebe Hates PBS.srt
Friends - [5x05] - The One with the Kips.mkv
Friends - [5x05] - The One with the Kips.sub
Friends - [5x06] - The One with the Yeti.mkv
Friends - [5x06] - The One with the Yeti.srt
Friends - [5x07] - The One Where Ross Moves In.mkv
Friends - [5x07] - The One Where Ross Moves In.srt
Friends - [5x08] - The One with the Thanksgiving Flashbacks + Audio Commentary.mkv
Friends - [5x08] - The One with the Thanksgiving Flashbacks + Audio Commentary.srt
Friends - [5x09] - The One with Ross's Sandwich.mkv
Friends - [5x09] - The One with Ross's Sandwich.srt
Friends - [5x10] - The One with the Inappropriate Sister.mkv
Friends - [5x10] - The One with the Inappropriate Sister.srt
Friends - [5x11] - The One with All the Resolutions.mkv
Friends - [5x11] - The One with All the Resolutions.srt
Friends - [5x12] - The One with Chandler's Work Laugh.mkv
Friends - [5x12] - The One with Chandler's Work Laugh.srt
Friends - [5x13] - The One with Joey's Bag.mkv
Friends - [5x13] - The One with Joey's Bag.srt
Friends - [5x14] - The One Where Everybody Finds Out + Audio Commentary.mkv
Friends - [5x14] - The One Where Everybody Finds Out + Audio Commentary.srt
Friends - [5x15] - The One with the Girl who hits Joey.mkv
Friends - [5x15] - The One with the Girl who hits Joey.srt
Friends - [5x16] - The One with the Cop.mkv
Friends - [5x16] - The One with the Cop.srt
Friends - [5x17] - The One with Rachel's Inadvertent Kiss.mkv
Friends - [5x17] - The One with Rachel's Inadvertent Kiss.srt
Friends - [5x18] - The One Where Rachel Smokes.mkv
Friends - [5x18] - The One Where Rachel Smokes.srt
Friends - [5x19] - The One Where Ross Can't Flirt.mkv
Friends - [5x19] - The One Where Ross Can't Flirt.srt
Friends - [5x20] - The One with the Ride Along.mkv
Friends - [5x20] - The One with the Ride Along.srt
Friends - [5x21] - The One with the Ball.mkv
Friends - [5x21] - The One with the Ball.srt
Friends - [5x22] - The One with Joey's Big Break.mkv
Friends - [5x22] - The One with Joey's Big Break.srt
Friends - [5x23-24] - The One in Vegas.mkv
Friends - [5x23-24] - The One in Vegas.srt
Friends - [6x01] - The One After Vegas.mkv
Friends - [6x01] - The One After Vegas.srt
Friends - [6x02] - The One Where Ross Hugs Rachel.mkv
Friends - [6x02] - The One Where Ross Hugs Rachel.srt
Friends - [6x03] - The One With Ross's Denial.mkv
Friends - [6x03] - The One With Ross's Denial.srt
Friends - [6x04] - The One Where Joey Loses His Insurance.mkv
Friends - [6x04] - The One Where Joey Loses His Insurance.srt
Friends - [6x05] - The One With Joey's Porsche.mkv
Friends - [6x05] - The One With Joey's Porsche.srt
Friends - [6x06] - The One On The Last Night.mkv
Friends - [6x06] - The One On The Last Night.srt
Friends - [6x07] - The One Where Phoebe Runs.mkv
Friends - [6x07] - The One Where Phoebe Runs.srt
Friends - [6x08] - The One With Ross's Teeth.mkv
Friends - [6x08] - The One With Ross's Teeth.srt
Friends - [6x09] - The One Where Ross Got High + Audio Commentary.mkv
Friends - [6x09] - The One Where Ross Got High + Audio Commentary.srt
Friends - [6x10] - The One With The Routine.mkv
Friends - [6x10] - The One With The Routine.srt
Friends - [6x11] - The One With The Apothecary Table.mkv
Friends - [6x11] - The One With The Apothecary Table.srt
Friends - [6x12] - The One With The Joke.mkv
Friends - [6x12] - The One With The Joke.srt
Friends - [6x13] - The One With Rachel's Sister.mkv
Friends - [6x13] - The One With Rachel's Sister.srt
Friends - [6x14] - The One Where Chandler Can't Cry.mkv
Friends - [6x14] - The One Where Chandler Can't Cry.srt
Friends - [6x15-16] - The One That Could Have Been + Audio Commentary.mkv
Friends - [6x15-16] - The One That Could Have Been + Audio Commentary.srt
Friends - [6x17] - The One With Unagi.mkv
Friends - [6x17] - The One With Unagi.srt
Friends - [6x18] - The One Where Ross Dates A Student.mkv
Friends - [6x18] - The One Where Ross Dates A Student.srt
Friends - [6x19] - The One With Joey's Fridge.mkv
Friends - [6x19] - The One With Joey's Fridge.srt
Friends - [6x20] - The One With Mac And C.H.E.E.S.E..mkv
Friends - [6x20] - The One With Mac And C.H.E.E.S.E..srt
Friends - [6x21] - The One Where Ross Meets Elizabeth's Dad.mkv
Friends - [6x21] - The One Where Ross Meets Elizabeth's Dad.srt
Friends - [6x22] - The One Where Paul's The Man.mkv
Friends - [6x22] - The One Where Paul's The Man.srt
Friends - [6x23] - The One With The Ring.mkv
Friends - [6x23] - The One With The Ring.srt
Friends - [6x24-25] - The One With The Proposal + Audio Commentary.mkv
Friends - [6x24-25] - The One With The Proposal + Audio Commentary.srt
Bộ DVD này có Full tại www.Key4VIP.info
Friends - [7x01] - The One with Monica's Thunder.mkv
Friends - [7x01] - The One with Monica's Thunder.srt
Friends - [7x02] - The One with Rachel's Book.mkv
Friends - [7x02] - The One with Rachel's Book.srt
Friends - [7x03] - The One with Phoebe's Cookies.mkv
Friends - [7x03] - The One with Phoebe's Cookies.srt
Friends - [7x04] - The One with Rachel's Assistant.mkv
Friends - [7x04] - The One with Rachel's Assistant.srt
Friends - [7x05] - The One with the Engagement Picture.mkv
Friends - [7x05] - The One with the Engagement Picture.srt
Friends - [7x06] - The One with the Nap Partners.mkv
Friends - [7x06] - The One with the Nap Partners.srt
Friends - [7x07] - The One with Ross' Library Book.mkv
Friends - [7x07] - The One with Ross' Library Book.srt
Friends - [7x08] - The One Where Chandler Doesn't Like Dogs.mkv
Friends - [7x08] - The One Where Chandler Doesn't Like Dogs.srt
Friends - [7x09] - The One with All the Candy.mkv
Friends - [7x09] - The One with All the Candy.srt
Friends - [7x10] - The One with the Holiday Armadillo + Audio Commentary.mkv
Friends - [7x10] - The One with the Holiday Armadillo + Audio Commentary.srt
Friends - [7x11] - The One with All the Cheesecakes.mkv
Friends - [7x11] - The One with All the Cheesecakes.srt
Friends - [7x12] - The One Where They're Up All Night.mkv
Friends - [7x12] - The One Where They're Up All Night.srt
Friends - [7x13] - The One Where Rosita Dies.mkv
Friends - [7x13] - The One Where Rosita Dies.srt
Friends - [7x14] - The One Where They All Turn Thirty.mkv
Friends - [7x14] - The One Where They All Turn Thirty.srt
Friends - [7x15] - The One with Joey's New Brain.mkv
Friends - [7x15] - The One with Joey's New Brain.srt
Friends - [7x16] - The One with the Truth About London.mkv
Friends - [7x16] - The One with the Truth About London.srt
Friends - [7x17] - The One with the Cheap Wedding Dress.mkv
Friends - [7x17] - The One with the Cheap Wedding Dress.srt
Friends - [7x18] - The One with Joey's Award.mkv
Friends - [7x18] - The One with Joey's Award.srt
Friends - [7x19] - The One with Ross and Monica's Cousin.mkv
Friends - [7x19] - The One with Ross and Monica's Cousin.srt
Friends - [7x20] - The One with Rachel's Big Kiss.mkv
Friends - [7x20] - The One with Rachel's Big Kiss.srt
Friends - [7x21] - The One with the Vows.mkv
Friends - [7x21] - The One with the Vows.srt
Friends - [7x22] - The One with Chandler's Dad.mkv
Friends - [7x22] - The One with Chandler's Dad.srt
Friends - [7x23-24] - The One with Monica and Chandler's Wedding + Audio Commentary.mkv
Friends - [7x23-24] - The One with Monica and Chandler's Wedding + Audio Commentary.srt
Friends - [8x01] - The One After I Do.mkv
Friends - [8x01] - The One After I Do.srt
Friends - [8x02] - The One With The Red Sweater.mkv
Friends - [8x02] - The One With The Red Sweater.srt
Friends - [8x03] - The One Where Rachel Tells.mkv
Friends - [8x03] - The One Where Rachel Tells.srt
Friends - [8x04] - The One With The Videotape.mkv
Friends - [8x04] - The One With The Videotape.srt
Friends - [8x05] - The One With Rachel's Date.mkv
Friends - [8x05] - The One With Rachel's Date.srt
Friends - [8x06] - The One With The Halloween Party.mkv
Friends - [8x06] - The One With The Halloween Party.srt
Friends - [8x07] - The One With The Stain.mkv
Friends - [8x07] - The One With The Stain.srt
Friends - [8x08] - The One With The Stripper.mkv
Friends - [8x08] - The One With The Stripper.srt
Friends - [8x09] - The One With The Rumor.mkv
Friends - [8x09] - The One With The Rumor.srt
Friends - [8x10] - The One With Monica's Boots.mkv
Friends - [8x10] - The One With Monica's Boots.srt
Friends - [8x11] - The One With The Creepy Holiday Card.mkv
Friends - [8x11] - The One With The Creepy Holiday Card.srt
Friends - [8x12] - The One Where Joey Dates Rachel.mkv
Friends - [8x12] - The One Where Joey Dates Rachel.srt
Friends - [8x13] - The One Where Chandler Takes A Bath.mkv
Friends - [8x13] - The One Where Chandler Takes A Bath.srt
Friends - [8x14] - The One With The Secret Closet.mkv
Friends - [8x14] - The One With The Secret Closet.srt
Friends - [8x15] - The One With The Birthing Video.mkv
Friends - [8x15] - The One With The Birthing Video.srt
Friends - [8x16] - The One Where Joey Tells Rachel.mkv
Friends - [8x16] - The One Where Joey Tells Rachel.srt
Friends - [8x17] - The One With The Tea Leaves.mkv
Friends - [8x17] - The One With The Tea Leaves.srt
Friends - [8x18] - The One In Massapequa.mkv
Friends - [8x18] - The One In Massapequa.srt
Friends - [8x19] - The One With Joey's Interview.mkv
Friends - [8x19] - The One With Joey's Interview.srt
Friends - [8x20] - The One With The Baby Shower.mkv
Friends - [8x20] - The One With The Baby Shower.srt
Friends - [8x21] - The One With The Cooking Class.mkv
Friends - [8x21] - The One With The Cooking Class.srt
Friends - [8x22] - The One Where Rachel Is Late.mkv
Friends - [8x22] - The One Where Rachel Is Late.srt
Friends - [8x23-24] - The One Where Rachel Has A Baby.mkv
Friends - [8x23-24] - The One Where Rachel Has A Baby.srt
Friends - [9x01] - The One Where No One Proposes.mkv
Friends - [9x01] - The One Where No One Proposes.srt
Friends - [9x02] - The One Where Emma Cries.mkv
Friends - [9x02] - The One Where Emma Cries.srt
Friends - [9x03] - The One with the Pediatrician.mkv
Friends - [9x03] - The One with the Pediatrician.srt
Friends - [9x04] - The One with the Sharks.mkv
Friends - [9x04] - The One with the Sharks.srt
Friends - [9x05] - The One with Phoebe's Birthday Dinner.mkv
Friends - [9x05] - The One with Phoebe's Birthday Dinner.srt
Friends - [9x06] - The One with the Male Nanny.mkv
Friends - [9x06] - The One with the Male Nanny.srt
Friends - [9x07] - The One with Ross's Inappropriate Song.mkv
Friends - [9x07] - The One with Ross's Inappropriate Song.srt
Friends - [9x08] - The One with Rachel's Other Sister.mkv
Friends - [9x08] - The One with Rachel's Other Sister.srt
Friends - [9x09] - The One with Rachel's Phone Number.mkv
Friends - [9x09] - The One with Rachel's Phone Number.srt
Friends - [9x10] - The One with Christmas in Tulsa.mkv
Friends - [9x10] - The One with Christmas in Tulsa.srt
Friends - [9x11] - The One Where Rachel Goes Back to Work.mkv
Friends - [9x11] - The One Where Rachel Goes Back to Work.srt
Friends - [9x12] - The One with Phoebe's Rats.mkv
Friends - [9x12] - The One with Phoebe's Rats.srt
Friends - [9x13] - The One Where Monica Sings.mkv
Friends - [9x13] - The One Where Monica Sings.srt
Friends - [9x14] - The One with the Blind Dates.mkv
Friends - [9x14] - The One with the Blind Dates.srt
Friends - [9x15] - The One with the Mugging.mkv
Friends - [9x15] - The One with the Mugging.srt
Friends - [9x16] - The One with the Boob Job.mkv
Friends - [9x16] - The One with the Boob Job.srt
Friends - [9x17] - The One with the Memorial Service.mkv
Friends - [9x17] - The One with the Memorial Service.srt
Friends - [9x18] - The One with the Lottery.mkv
Friends - [9x18] - The One with the Lottery.srt
Friends - [9x19] - The One with Rachel's Dream.mkv
Friends - [9x19] - The One with Rachel's Dream.srt
Friends - [9x20] - The One with the Soap Opera Party.mkv
Friends - [9x20] - The One with the Soap Opera Party.srt
Friends - [9x21] - The One with the Fertility Test.mkv
Friends - [9x21] - The One with the Fertility Test.srt
Friends - [9x22] - The One With The Donor.mkv
Friends - [9x22] - The One With The Donor.srt
Friends - [9x23-24] - The One in Barbados.mkv
Friends - [9x23-24] - The One in Barbados.srt
Friends - [10x01] - The One After Joey and Rachel Kiss.mkv
Friends - [10x01] - The One After Joey and Rachel Kiss.srt
Friends - [10x02] - The One Where Ross Is Fine.mkv
Friends - [10x02] - The One Where Ross Is Fine.srt
Friends - [10x03] - The One with Ross's Tan.mkv
Friends - [10x03] - The One with Ross's Tan.srt
Friends - [10x04] - The One with the Cake.mkv
Friends - [10x04] - The One with the Cake.srt
Friends - [10x05] - The One Where Rachel's Sister Babysits.mkv
Friends - [10x05] - The One Where Rachel's Sister Babysits.srt
Friends - [10x06] - The One with Ross' Grant.mkv
Friends - [10x06] - The One with Ross' Grant.srt
Friends - [10x07] - The One with the Home Study.mkv
Friends - [10x07] - The One with the Home Study.srt
Friends - [10x08] - The One with the Late Thanksgiving.mkv
Friends - [10x08] - The One with the Late Thanksgiving.srt
Friends - [10x09] - The One with the Birth Mother.mkv
Friends - [10x09] - The One with the Birth Mother.srt
Friends - [10x10] - The One Where Chandler Gets Caught.mkv
Friends - [10x10] - The One Where Chandler Gets Caught.srt
Friends - [10x11] - The One Where the Stripper Cries.mkv
Friends - [10x11] - The One Where the Stripper Cries.srt
Friends - [10x12] - The One with Phoebe's Wedding.mkv
Friends - [10x12] - The One with Phoebe's Wedding.srt
Friends - [10x13] - The One Where Joey Speaks French.mkv
Friends - [10x13] - The One Where Joey Speaks French.srt
Friends - [10x14] - The One with Princess Consuela.mkv
Friends - [10x14] - The One with Princess Consuela.srt
Friends - [10x15] - The One Where Estelle Dies.mkv
Friends - [10x15] - The One Where Estelle Dies.srt
Friends - [10x16] - The One with Rachel's Going Away Party.mkv
Friends - [10x16] - The One with Rachel's Going Away Party.srt
Friends - [10x17-18] - The Last One.mkv
Friends - [10x17-18] - The Last One.srt


http://2.bp.blogspot.com/-kSOFggsYY-k/U7Fp7boH1zI/AAAAAAAAF48/Sisj5VAOQgw/s1600/Download+Key4VIP.info.png
Tham khảo thêm trên Amazon:
http://www.amazon.com/Friends-The-Complete-Series-Various/dp/B000H6SXMY

Link OneDrive (Microsoft)
http://1drv.ms/18FDpAU
Link Mega
https://mega.co.nz/#F!XIMABTZI!F78pRep2AzgQcISRNxKndQ
Link Google ( For VIP )

DVD 1-4     và      DVD 6-10

Download Bộ DVD luyện nghe nói tiếng Anh Friends Complete Seasons 1-10 Full ( Có Sub ) :150.000 VNĐ

Chúng tôi cần sự giúp sức từ người dùng để trả tiền thuê Server GoogleDrive,VPS...để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ Vĩnh Viễn.


 Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành . <===
Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành 2 .
( Yahoo chỉ dành để Support khách hàng )
Bảng giá các bạn cũng có thể tham khảo tại www.Key4VIP.info
Hotline: 09.34.36.38.33 (Trước 22h)
Zalo: 0934.36.38.33
Email:[email protected]
CHÚNG TÔI chào mừng người có THIỆN CHÍ.
(Vui lòng không nhắn tin .Và Call nếu bạn không liên hệ qua Yahoo được.).Vui lòng Click vào đây trước khi bạn có ý muốn giao dịch với Key4VIP.info.Thân mến!
www.Key4VIP.info Bán key bản quyền Window Server 2003, Bán key bản quyền Window Server 2008 R2, Bán key bản quyền Window Server 2012 R2 Standar Enterprise WebEdition Datacenter Foundation Essentials bảo hành Vĩnh Viễn!
Bán key bản quyền Window 7,Bán key bản quyền Window 8.1,Bán key bản quyền Window10 Pro và Enterprise
Bán key bản quyền Kaspersky cho Server và Client,Bitdefender,Trendmicro,Avast

Bán key bản quyền Exchange Server 2010 Standar và Enterprise
Bán key bản quyền Exchange Server 2013 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SQL Server 2008 R2 Standar và Enterprise
Bán key bản quyền SQL Server 2012 R2 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SharePoint Server 2010 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SharePoint Server 2013 Standar và Enterprise  
Bán key bản quyền Visual Studio 2010  Standar Pro và Enterprise
Bán key bản quyền Visual Studio 2013 Standar Pro và Enterprise 
Bán key bản quyền Visio 2010 Standar Premium Pro
Bán key bản quyền Visio 2013 Standar Premium Pro
DVD luyện nghe nói tiếng Anh Friends Complete Seasons 1-10 Reviewed by Bản quyền phần mềm 0934363833 on 11:13 AM Rating: 5 Bộ DVD luyện nghe nói tiếng Anh Friends Complete Seasons 1-10 Full ( Có phụ đề ) Danh sách bài học ( Có kèm phụ đề nên rất dễ hiểu ) Bộ này...

No comments: