EMCO MSI Package Builder Enterprise 5.2.7.3124 Full,Phần mềm +hướng dẫn tạo gói cài đặt MSI - Mua bán key Windows 10 bản quyền,Mua bán key Office bản quyền,Mua bán Key Windows Server bản quyền,

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Tuesday, April 7, 2015

EMCO MSI Package Builder Enterprise 5.2.7.3124 Full,Phần mềm +hướng dẫn tạo gói cài đặt MSI

EMCO MSI Package Builder là công cụ được thiết kế để giúp admin tạo, duy trì và phân phát các gói Windows Installer. Nó có thể được sử dụng để tạo gói MSI dễ dàng để thay đổi gói cài đặt sẵn có và chuyển đổi thiết lập từ định dạng EXE sang MSI.
EMCO MSI Package Builder Enterprise 5.2.7.3124 Full,Phần mềm +hướng dẫn tạo gói cài đặt MSI
EMCO MSI Package Builder Enterprise 5.2.7.3124 Full,Phần mềm +hướng dẫn tạo gói cài đặt MSI

Tính năng:

Tạo MSI

Tạo thủ công nhờ vào công cụ chỉnh sửa trực quan

Gói MSI có thể được tạo ra từ dự án cài đặt đã tạo theo cách thủ công. Trong trường hợp này, tất cả các nguồn cài đặt cùng tác vụ cài đặt của chúng sẽ được xác định thủ công thông qua công cụ chỉnh sửa chuyên dùng.

Tạo tự động dựa trên kết quả theo dõi

Công nghệ 'Live Monitoring' độc quyền có thể được dùng để theo dõi toàn bộ những thay đổi trên hệ thống tập tin và registry. Những thay đổi này được chuyển vào dựa án cài đặt và sử dụng để tạo gói MSI tự động.

Tạo tự động dựa trên MSI Decompilation

Gói MSI đang có có thể được thay đổi để tạo ra cài đặt mới tùy chỉnh.

Các nguồn cài đặt được hỗ trợ

Tập tin và thư mục

Tạo hoặc xóa thư mục. Tạo, xóa hoặc thay đổi tập tin. Cập nhật nội dung tập tin.

Thư mục hệ thống

Đường dẫn cài đặt tới các nguồn hệ thống tập tin có thể được xác định bằng cách sử dụng thư mục hệ thống chuyên dùng đã được chuyển đổi sang giá trị phù hợp với hệ điều hành trong khi cài đặt. Nó đảm bảo cài đặt các nguồn tới thư mục hệ thống đúng, chẳng hạn tới Program Files, cho dù có địa điểm hay tên khác nhau trên nền tảng khác nhau.

Registry key và registry value

Tạo hoặc xóa registry key. Tạo, xóa hoặc thay đổi String, Binary, DWORD, Multi-String và Expandable String registry value.

Shortcut

Tạo shortcut. Cấu hình tên shortcut, mục đích, thư mục khởi động, thông số chạy,…

Dịch vụ

Tạo, xóa hoặc quản lý dịch vụ. Thiết lập hoặc thay đổi tình trạng dịch vụ, tùy chọn khởi động, tài khoản thực thi,…

Tùy chọn quản lý nguồn tài nguyên

Quản lý thuộc tính tập tin

Thiết lập hoặc thay đổi thuộc tính tập tin Read Only, Hidden, System và Compressed.

Tùy chọn vĩnh viễn cho tập tin

Thiết lập tùy chọn đặc biệt để ngăn chặn xóa tập tin khi gỡ cài đặt.

Tùy chọn cập nhật dành cho registry value

Cập nhật String, Multi-String and Expandable String registry value đang có để thay đổi nội dung hoặc thêm nội dung mới vào trước cái sẵn có.

Tùy chọn vĩnh viễn dành cho registry key và value

Thiết lập tùy chọn để ngăn chặn xóa registry key và value khi gỡ cài đặt.

Tạo và xóa biến thể môi trường

Tạo biến thể môi trường chỉ khi nó không tồn tại. Xóa biến thể môi trường nếu giá trị của nó bằng thông số đã cấu hình.

Tùy chọn cập nhật cho biến thể môi trường

Cập nhật môi trường đang có để thay đổi nội dung hoặc thêm nội dung mới vào trước cái sẵn có.

Yêu cầu hệ thống:

Yêu cầu phần cứng tối thiểu

  • Bộ vi xử lý: Intel Pentium 1GHz hoặc tương đương.
  • RAM: 1GB.
  • Ổ đĩa cứng trống: 250MB.

Yêu cầu phần cứng chuyên dùng

  • Bộ vi xử lý: Intel Pentium 2GHz hoặc tương đương.
  • RAM: 2GB.
  • Ổ đĩa cứng trống: 500MB.
  • Yêu cầu quyền admin trên máy tính từ xa.
  • Microsoft .NET Framework 2.0 (khuyên dùng 3.5 SP1).

Thông tin thêm về EMCO MSI Package Builder Enterprise

Hướng dẫn sử dụng EMCO MSI Package Builder:

Xây dựng lại gói cài đặt

Bước 1: Mở Repackage Installation Wizard

Repackage Installation Wizard được tự động mở khi bạn khởi chạy ứng dụng. Nếu không thấy nó xuất hiện trên màn hình, nhấn nút Repackage Installation trên tab Home trong Ribbon. Khi wizard khởi chạy, đọc thông tin chào đón và nhấn nút Next.

Bước 2: Lựa chọn tùy chọn theo dõi

Wizard cho phép bạn xây dựng lại gói cài đặt nhờ vào tính năng theo dõi. Lựa chọn tùy chọn Monitor Installation và nhấn nút Next. Trong bước tiếp theo, bạn có thể thấy thông tin về quy tắc xây dựng hiệu quả nhất. Đọc kỹ và nhấn nút Next. Cuối cùng, bạn cần chọn chế độ theo dõi. Lựa chọn tùy chọn Automated Monitoring. Trong trường hợp này, ứng dụng sẽ tự động ngừng theo dõi và tạo MSI khi hoàn tất gói cài đặt đã theo dõi. Nhấn nút Next để đến bước tiếp theo.


Bước 3: Lựa chọn tập tin cài đặt

Trong bước này, cần xác định đường dẫn tới tập tin cài đặt gốc để theo dõi. Ví dụ, lựa chọn đường dẫn tới gói cài đặt Adobe Reader đã download. Khi đường dẫn được xác định, bạn sẽ thấy thông báo nhập các thông số cài đặt. Nhấn OK để xác nhận cấu hình cài đặt. Wizard cho phép bạn xác định nhiều cài đặt để theo dõi từng cái một. Bạn chỉ cần tạo MSI cho gói cài đặt Adobe Reader nên có thể nhấn nút Next.

Bước 4: Xác định thuộc tính MSI

Bây giờ, bạn cần xác định đường dẫn tới gói MSI sẽ tạo. Ngoài ra, bạn cũng cần nhập thông tin nhà sản xuất. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi tên sản phẩm sẽ hiển thị trong Windows Programs and Features sau khi cài đặt, biểu tượng cài đặt, số phiên bản và các thuộc tính khác trong hộp thoại. Lưu ý rằng nếu sử dụng phiên bản đánh giá của ứng dụng, MSI đã cài sẽ được hiển thị trong Windows Programs and Features với điểm đánh giá. Khi hoàn tất các thiết lập cần thiết trong hộp thoại đó, nhấn nút Next.

Bước 5: Lọc tiến trình/ứng dụng đang chạy

Khi tiến trình theo dõi bắt đầu, ứng dụng sẽ ghi toàn bộ những thay đổi hệ thống tập tin và registry. Vì nhiều ứng dụng/tiến trình có thể được chạy cùng lúc trên hệ điều hành, những thay đổi đã áp dụng bởi tất cả các tiến trình Windows đang chạy sẽ được ghi lại. Nếu có nhiều tiến trình/ứng dụng khác hoạt động trong khi xây dựng lại, chúng có thể tạo ra thay đổi không mong muốn và sẽ xuất hiện trong kết quả ghi và gói MSI đã tạo, vì vậy nên lọc chúng ra. Nếu sử dụng môi trường sạch sẽ cho việc xây dựng lại, wizard sẽ được hiển thị danh sách các ứng dụng đang chạy.Khi hoàn tất, nhấn nút Finish để bắt đầu theo dõi.

Bước 6: Làm theo các bước sau

Wizard được đóng lại và gói cài đặt gốc đã định sẽ được khởi chạy. Có nghĩa là đang trong tiến trình theo dõi, và bạn cần làm theo các bước của cài đặt gốc. Bạn có thể lựa chọn tùy chọn cài đặt mong muốn và cài đặt gốc sẽ tạo tập tin tương ứng và registry được theo dõi bởi ứng dụng. Khi cài đặt hoàn tất, ứng dụng sẽ tự động ngừng theo dõi và tạo gói MSI. Lưu ý rằng gói cài đặt sẽ nhắc bạn khởi chạy ứng dụng đã cài đặt, bạn có thể bỏ qua bước này để cho EMCO MSI Package Builder nhận diện gói cài đặt đó đã hoàn tất. Nếu ứng dụng khởi chạy tự động sau khi cài đặt, hãy tắt nó để thông báo EMCO MSI Package Builder về tiến trình cài đặt. www.Key4VIP.info bán key Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012 R2

Bước 7: Lấy gói MSI đã tạo

Khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể trở lại EMCO MSI Package Builder để tự động khởi chạy tiến trình tạo gói MSI sử dụng các kết quả chụp. Tùy thuộc vào kích thước dữ liệu đã ghi, tiến trình tạo có thể mất chút thời gian. Khi tiến trình tạo kết thúc, bạn có thể thấy gói MSI đã tạo trong Windows Explorer. Nếu sử dụng phiên bản đánh giá của ứng dụng, gói MSI đã tạo sẽ có thời gian hết hạn và có thể làm việc trong 30 ngày.

Tạo gói MSI tùy chỉnh

Bước 1: Bắt đầu theo dõi

Để bắt đầu theo dõi, nhấn nút Start Monitoring có trên tab Home của Ribbon. Kết quả là, wizard sẽ được khởi chạy và bạn sẽ thấy thông tin liên quan đến quy tắc theo dõi hiệu quả nhất. Bạn nên làm theo nhiều kết quả giống nhau trong tiến trình theo dõi cài đặt. Đọc thông tin được hiển thị và nhấn nút Next. Sau đó nhập tên của dựa án MSI sẽ được tạo để bao gồm kết quả theo dõi và nhấn nút Next để thực hiện bước tiếp theo
Cuối cùng, bạn có thể thấy danh sách các ứng dụng/tiến trình hiện đang hoạt động, và bạn có thể lựa chọn bất kỳ cái nào trong số chúng nếu muốn lọc những thay đổi tạo ra bởi chúng. Khi đã sẵn sàng, nhấn nút Finish để bắt đầu theo dõi những thay đổi.

Bước 2: Áp dụng thay đổi cần thiết

Giờ đây, toàn bộ những thay đổi sẽ được theo dõi bởi ứng dụng, bạn có thể lựa chọn tập tin font cần được cài đặt trong Windows Explorer và tùy chọn cài đặt nó từ menu ngữ cảnh. Kiểm tra Windows Control Panel -> Fonts để chắc chắn rằng font đó đã được cài thành công.

Bước 3: Ngừng theo dõi và xem lại kết quả đã chụp

Quay trở lại EMCO MSI Package Builder và nhấn nút Stop Monitoring trên tab Home của Ribbon. Kết quả, bạn có thể thấy dự án mới xuất hiện trong trình xem Projects. Bạn có thể xem lại những thay đổi đã ghi và xóa bất cứ thay đổi nào không cần thiết.

Bước 4: Tạo gói MSI

Lựa chọn dự án đã tạo trong trình xem Projects và nhấn nút Create MSI Package trên tab Home của Ribbon để tạo gói MSI.

Bước 5: Test gói MSI đã tạo

Sử dụng máy ảo với gói cài đặt OS sạch để test gói MSI đã tạo ra.
http://2.bp.blogspot.com/-kSOFggsYY-k/U7Fp7boH1zI/AAAAAAAAF48/Sisj5VAOQgw/s1600/Download+Key4VIP.info.png

Link 4Share.Vn:
http://4share.vn/f/5162696664626666/EMCO%20MSI%20Package%20Builder%20Enterprise%205.2.7.3124.rar
Link Mega
https://mega.co.nz/#!KhVHWAJT!eHhjzoirMXbjsnPbNMTxNUL5b4Ez6fyYDxaoM3VRzlE
Link Google
http://1drv.ms/1FhBI66Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành . <===
Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành 2 .
( Yahoo chỉ dành để Support khách hàng )
Hướng dẫn mua License các bạn cũng có thể tham khảo tại www.Key4VIP.info
Hotline: 09.34.36.38.33 (Trước 22h)
Zalo: 0934.36.38.33
Email:[email protected]
CHÚNG TÔI chào mừng người có THIỆN CHÍ.
(Vui lòng không nhắn tin .Và Call nếu bạn không liên hệ qua Yahoo được.).Vui lòng Click vào đây trước khi bạn có ý muốn giao dịch với Key4VIP.info.Thân mến!


www.Key4VIP.info Bán key bản quyền Window Server 2003, Bán key bản quyền Window Server 2008 R2, Bán key bản quyền Window Server 2012 R2 Standar Enterprise WebEdition Datacenter Foundation Essentials bảo hành Vĩnh Viễn!
Bán key bản quyền Window 7,Bán key bản quyền Window 8.1,Bán key bản quyền Window10 Pro và Enterprise
Bán key bản quyền Kaspersky cho Server và Client,Bitdefender,Trendmicro,Avast

Bán key bản quyền Exchange Server 2010 Standar và Enterprise
Bán key bản quyền Exchange Server 2013 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SQL Server 2008 R2 Standar và Enterprise
Bán key bản quyền SQL Server 2012 R2 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SharePoint Server 2010 Standar và Enterprise 
Bán key bản quyền SharePoint Server 2013 Standar và Enterprise  
Bán key bản quyền Visual Studio 2010  Standar Pro và Enterprise
Bán key bản quyền Visual Studio 2013 Standar Pro và Enterprise 
Bán key bản quyền Visio 2010 Standar Premium Pro
Bán key bản quyền Visio 2013 Standar Premium Pro
EMCO MSI Package Builder Enterprise 5.2.7.3124 Full,Phần mềm +hướng dẫn tạo gói cài đặt MSI Reviewed by Bản quyền phần mềm 0934363833 on 4:39 PM Rating: 5 EMCO MSI Package Builder là công cụ được thiết kế để giúp admin tạo, duy trì và phân phát các gói Windows Instal...

No comments: