File *.BAT giúp cấu hình nhanh Windows 10 - Mua bán key Windows 10 bản quyền,Mua bán key Office bản quyền,Mua bán Key Windows Server bản quyền,

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Monday, January 4, 2016

File *.BAT giúp cấu hình nhanh Windows 10Bạn đọc Save với file mở rộng là *.bat, giúp cấu hình nhanh Windows 10 ở 1 số chức năng mà trong đoạn mã đã miêu tả kèm theo.
@setlocal enableextensions
@cd /d "%~dp0"

rem Show Icon Computer
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" /t REG_DWORD /d 0 /f

rem Show Icon User Files
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v "{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}" /t REG_DWORD /d 0 /f

rem Turn OFF Sticky Keys when SHIFT is pressed 5 times
reg add "HKCU\Control Panel\Accessibility\StickyKeys" /v "Flags" /t REG_SZ /d "506" /f

rem Show Super Hidden System files in Explorer
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ShowSuperHidden" /t REG_DWORD /d 1 /f

rem Disable Cortana in Taskbar search
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "CortanaEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

rem Show search icon
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "SearchboxTaskbarMode" /t REG_DWORD /d 1 /f

rem Do not show Frequent folders in Quick Access
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v "ShowFrequent" /t REG_DWORD /d 0 /f

rem Do not show Recent folders in Quick Access
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v "ShowRecent" /t REG_DWORD /d 0 /f

rem Remove Desktop folder from This PC
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}" /f

rem Remove Documents folder from This PC
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}" /f

rem Remove Downloads folder from This PC
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}" /f

rem Remove Music folder from This PC on
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" /f

rem Remove Pictures folder from This PC
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" /f

rem Remove Videos folder from This PC
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" /f

rem Replace the Login Screen Background Image with Solid Color
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System" /v "DisableLogonBackgroundImage" /t REG_DWORD /d 1 /f

rem Updates Notify for download and notify for install
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "AUOptions" /t REG_DWORD /d 2 /f

rem Turn Off Search online and include web results
reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "BingSearchEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

rem Disable Automatic Download of App Updates
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate" /v "AutoDownload" /t REG_DWORD /d 2 /f

rem Remove Onedrive at startup and www.Key4VIP.info
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /f

rem Turn Off System Restore
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore" /v "RPSessionInterval" /t REG_DWORD /d 0 /f

rem Turn on show color on Start, taskbar, and action center
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" /v ColorPrevalence /t REG_DWORD /d 1 /f

rem Turn on show color on title bar
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DWM" /v ColorPrevalence /t REG_DWORD /d 1 /f
http://2.bp.blogspot.com/-kSOFggsYY-k/U7Fp7boH1zI/AAAAAAAAF48/Sisj5VAOQgw/s1600/Download+Key4VIP.info.png


Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành . <===
Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành 2 .
( Yahoo chỉ dành để Support khách hàng ). Do CHÚNG TÔI là dịch vụ nên các câu hỏi dài bạn nên liên hệ qua Email hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để không ảnh hưởng tới các KHÁCH HÀNG khác.
Hướng dẫn mua License các bạn cũng có thể tham khảo tại www.Key4VIP.info
Hotline: 09.34.36.38.33 (Trước 22h)
Zalo: 0934.36.38.33
Email:[email protected]
CHÚNG TÔI chào mừng người có THIỆN CHÍ - CÓ VĂN HÓA.
(Vui lòng không nhắn tin .Và Call nếu bạn không liên hệ qua Yahoo được.).Vui lòng Click vào đây trước khi bạn có ý muốn giao dịch với Key4VIP.info.Thân mến!


Chú ý: Chỉ trừ 1 số tài liệu đặc biệt và quý chúng tôi thu phí để duy trì Website ( Trả phí Account lưu trữ,VPS....) .Còn lại 99% CHÚNG TÔI CHIA SẺ MIỄN PHÍ.Các bạn nên trân trọng điều đó để đảm bảo tính chia sẻ dài lâu.
File *.BAT giúp cấu hình nhanh Windows 10 Reviewed by Bản Quyền Phần Mềm Microsoft 0934363833 on 10:39 PM Rating: 5 Bạn đọc Save với file mở rộng là *.bat, giúp cấu hình nhanh Windows 10 ở 1 số chức năng mà trong đoạn mã đã miêu tả kèm theo. @setlocal enab...

No comments: