Giáo trình Video học Excel 2010 tiếng Việt từ cơ bản tới nâng cao - Mua bán key Windows 10 bản quyền,Mua bán key Office bản quyền,Mua bán Key Windows Server bản quyền,

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Saturday, July 30, 2016

Giáo trình Video học Excel 2010 tiếng Việt từ cơ bản tới nâng cao


Đây có thể coi là bộ giáo trình Video hướng dẫn học Excel 2010 tiếng Việt ( Thuyết minh ) cơ bản và đầy đủ nhất hiện nay. Điều đó giúp cho mọi đối tượng có thể tiếp cận và học tập 1 cách dễ dàng nhất và trực quan.
Các bạn có thể theo dõi danh sách ở dưới và www.Key4VIP.info đã List ra và Link tải ở cuối bài viết này.
Phần 1 Chuẩn bị (Bài 1 - Bài 2)
1. Các file cần thiết để học.mp4
2. Thiết lập môi trường.mp4
3HOC-Excel-Chuyen-Nghiep.zip

Phần 2 Làm quen với Excel (Bài 3 - Bài 7)
3. Khởi động Excel.mp4
4. Tạo workbook mới.mp4
5. Lưu workbook.mp4
6. Mở 1 workbook có sẵn.mp4
7. Cấu trúc của workbook.mp4

Phần 3 Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel (Bài 8 - Bài 23)

8. Nhập dữ liệu chữ.mp4
9. Nhập dữ liệu số.mp4
10. Nhập ngày và giờ.mp4
11. Nhập số dạng chữ.mp4
12. Chỉnh sửa nội dung của 1 ô.mp4
13. Xuống dòng trong 1 ô.mp4
14. Copy & Paste dữ liệu.mp4
15. Undo & Redo.mp4
16. Chèn ô, cột và dòng.mp4
16. Xóa ô, cột và dòng.mp4
18. Thay đổi chiều rộng của cột và dòng.mp4
19. Ẩn và hiện cột và dòng.mp4
20. Nhập tự động.mp4
21. Thao tác chọn dữ liệu hiệu quả.mp4
22. Thêm chú thích.mp4
23, Tìm kiếm.mp4
Phần 4 Thao tác Excel Worksheet (Bài 24 - Bài 30)
24. Định dạng worksheet.mp4
25. Tạo mới worksheet.mp4
26. Xoá worksheet.mp4
27. Di chuyển worksheet.mp4
28. Copy worksheet.mp4
29. Hiển thị danh sách worksheet.mp4
30. Ẩn và hiện worksheet.mp4

Phần 5 Định dạng trong Excel (Bài 31 - Bài 40)

31. Định dạng kiểu số và kiểu phần tră.mp4
32. Định dạng kiểu ngày tháng.mp4
33. Thay đổi màu sắc và cỡ chữ.mp4
34. Merge cells & wrap text.mp4
35. Canh lề nội dung.mp4
36. Thiết lập hướng hiển thị dữ liệu.mp4
37. Thêm đường viền.mp4
38. Cách định dạng nhanh.mp4
39. Hiển thị dưới dạng bị gạch bỏ.mp4
40. Xoá nội dung và định dạng của ô.mp4


Phần 6 In ấn Excel (Bài 41 - Bài 46)
41. Tạo Header & Footer.mp4
42. Kiểm tra nội dung in ấn.mp4
43. Phân trang.mp4
44. Thiết lập tiêu đề cho các trang.mp4
45. Thiết lập thông số in & In.mp4
46. In một vùng dữ liệu.mp4

Phần 7 Các hàm Excel cơ bản (Bài 47 - Bài 76)
47. Tính toán đơn giản.mp4
48.Copy & paste công thức.mp4
49. Các loại tham chiếu.mp4
50. Hàm toán học - ABS.mp4
50. Kiểm tra tính toán.mp4
52. Hàm toán học - INT.mp4
53. Hàm toán học - MOD.mp4
54. Hàm toán học - ROUND.mp4
55. Hàm thống kê - SUM.mp4
56. Hàm thống kê - COUNT.mp4
57. Hàm thống kê - MAX.mp4
58. Hàm thống kê - MIN.mp4
59. Hàm thống kê - AVERAGE.mp4
60. Hàm thống kê - RANK.mp4
61. Hàm xử lý chuỗi - LEFT.mp4
62. Hàm xử lý chuỗi - RIGHT.mp4
63. Hàm xử lý chuỗi - MID.mp4
64. Hàm xử lý chuỗi - LEN.mp4
65. Hàm xử lý chuỗi - TRIM.mp4
66. Hàm xử lý chuỗi - CONCATENATE.mp4
67. Hàm xử lý ngày giờ - WEEKDAY.mp4
68. Hàm xử lý ngày giờ - TEXT.mp4
69. Hàm xử lý ngày giờ - DAY.mp4
70. Hàm xử lý ngày giờ - MONTH.mp4
71. Hàm xử lý ngày giờ - YEAR.mp4
72. Hàm xử lý ngày giờ - DATEDIF.mp4
73. Hàm luận lý - AND.mp4
74. Hàm luận lý - OR.mp4
75. Hàm điều kiện - IF.mp4
76. Hàm tìm kiếm -  VLOOKUP & HLOOKUP.mp4

Phần 8 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 1)(Bài 77 - Bài 84)
77. Bài tập 1.mp4
78. Bài tập 2.mp4
79. Bài tập 3.mp4
80. Bài tập 4.mp4
81. Bài giải 1.mp4
82. Bài giải 2.mp4
83. Bài giải 3.mp4
84. Bài giải 4.mp4

Phần 9 Excel Chart (Bài 85 - Bài 89)
85. Tạo Chart.mp4
86. Thay doi loai Chart.mp4
87. Định dạng chart.mp4
88. Thêm đường xu hướng.mp4
89. Tạo chart là một worksheet.mp4

Phần 10 Cơ sở dữ liệu trong Excel (Bài 90 - Bài 96)
90. Sắp xếp dữ liệu.mp4
91. Xoá dữ liệu trùng lặp.mp4
92. Freezepane.mp4
93. Tách dữ liệu.mp4
94. Subtotals.mp4
95. Lọc và rút trích dữ liệu.mp4
96. Data Validation.mp4

Phần 11 Các hàm Excel nâng cao (Bài 97 - Bài 125)
100. Hàm thống kê - SUMPRODUCT.mp4
101. Hàm thống kê - COUNTA.mp4
102. Hàm thống kê - COUNTBLANK.mp4
103. Hàm thống kê - COUNTIF.mp4
104. Hàm xử lý chuỗi - REPLACE.mp4
105. Hàm xử lý chuỗi - UPPER.mp4
106. Hàm xử lý chuỗi - LOWER.mp4
107. Hàm xử lý chuỗi - PROPER.mp4
108. Hàm xử lý ngày giờ - DATE.mp4
109. Hàm xử lý ngày giờ -TIME.mp4
110. Hàm xử lý ngày giờ - HOUR.mp4
111. Hàm xử lý ngày giờ - MINUTE.mp4
112. Hàm xử lý ngày giờ - SECOND.mp4
113. Hàm xử lý ngày giờ - TODAY.mp4
114. Hàm xử lý ngày giờ - NOW.mp4
115. Hàm xử lý ngày giờ - ISBLANK.mp4
116. Hàm xử lý ngày giờ - ISERROR.mp4
117. Hàm xử lý ngày giờ - ISNA.mp4
118. Hàm tìm kiếm - MATCH.mp4
119. Hàm tìm kiếm - INDEX.mp4
120. Hàm cơ sở dữ liệu - DSUM.mp4
121. Hàm cơ sở dữ liệu - DMAX.mp4
122. Hàm cơ sở dữ liệu - DMIN.mp4
123. Hàm cơ sở dữ liệu - DAVERAGE.mp4
124. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNT.mp4
125. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNTA.mp4
97. Hàm toán học - SQRT.mp4
98. Hàm toán học - PRODUCT.mp4
99. Hàm thống kê - SUMIF.mp4

Phần 12 Định dạng có điều kiện (Bài 126 - Bài 133)
126. Tạo định dạng có điều kiện.mp4
127. Thay đổi qui tắc định dạng có điều.mp4
128. Thêm và xoá các qui tắc định dạng có....mp4
129. Định dạng có điều kiện bằng data bar.mp4
130. Định dạng có điều kiện bằng color.mp4
131. Định dạng có điều kiện bằng icon.mp4
132. Làm nổi bật các giá trị trùng lặp.mp4
133. Làm nổi bật các giá trị lớn nhất hoặc..mp4

Phần 13 Các đối tượng hình ảnh và hình dạng (Bài 134 - Bài 140)
134. Chèn clipart.mp4
135. Chèn Shape.mp4
136. Chèn smartart.mp4
137. Thêm hình ảnh.mp4
138. Thêm ảnh nền cho worksheet.mp4
139. Sắp xếp các đối tượng hình ảnh.mp4
140. Nhóm các đối tượng hình ảnh.mp4

Phần 14 Bảo mật (Bài 141 - Bài 145)
141. Bảo vệ một worksheet.mp4
142. Bảo vệ một phần của worksheet.mp4
143. Ẩn công thức tính toán.mp4
144. Bảo vệ cấu trúc worksheet.mp4
145. Bảo vệ workbook bằng mật khẩu.mp4

Phần 15 Pivot Table (Bài 146 - Bài 160)
146. Tạo Pivot Table.mp4
147. Di chuyển Pivot Table.mp4
148. Xoá Pivot Table.mp4
149. Xem dữ liệu chi tiết.mp4
150. Định dạng hiển thị cho giá trị thống kê.mp4
151. Thay đổi công thức thống kê.mp4
152. Hiển thị giá trị thống kê dưới dạng %.mp4
153. Sắp xếp dữ liệu trong Pivot Table.mp4
154. Lọc dữ liệu cột & dòng.mp4
155. Tạo report filter.mp4
156. Tạo slicer.mp4
157. Quản lý & định dạng slicer.mp4
158. Định dạng Pivot Table.mp4
159. Cập nhật Pivot Table.mp4
160. Xử lý các ô không có giá trị.mp4

Phần 16 Pivot Chart (Bài 161 - Bài 166)
161. Tạo Pivot chart.mp4
162. Thay đổi loại Pivot chart.mp4
163. Lọc dữ liệu.mp4
164. Định dạng Pivot chart.mp4
165. Di chuyển Pivot chart.mp4
166. Xoá Pivot chart.mp4

Phần 17 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 2) (Bài 167 - Bài 174)

167. Bài tập 5.mp4
168. Bài tập 6.mp4
169. Bài tập 7.mp4
170. Bài tập 8.mp4
171. Bài giải 5.mp4
172. Bài giải 6.mp4
173. Bài giải 7.mp4
174. Bài giải 8.mp4


http://2.bp.blogspot.com/-kSOFggsYY-k/U7Fp7boH1zI/AAAAAAAAF48/Sisj5VAOQgw/s1600/Download+Key4VIP.info.png
Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy Click LIKE ủng hộ Fanpage của chúng tôi như 1 lời động viên và chúng tôi thêm động lực Share thêm nhiều hơn nữa:

Fanpage: https://www.facebook.com/Key4VIP.info/
Tên File: Video.tieng.Viet.hoc.Excel.2010.tu.co.bang.toi.nang.cao.rar
Bán key bản quyền Office 2010-2013 và 2016 cho Windows và MAC tại đây 
Link Mega.Co.Nz

https://mega.nz/#F!PN5zwL7L!O9KIhLIK2lMV7jonAvyXtg
Link OneDrive
https://1drv.ms/f/s!AhXw5dWA9HHLasqfIuEwexZhWdA
Link Google
https://googledrive.com/host/0B9Ruyco_xrqRS0lrTUpQZ2QyVlk

 Dịch vụ bán key bản quyền Windows Xp-Windows 7-Windows 8.1 -Windows 10,Office 2010 Standard và Pro Plus,Office 2013 Pro Plus,Office 2016 Pro Plus cho cả 32 Bit và 64 Bit giá rẻ.Bản quyền Windows Server 2008 R2 Standard - Enterprisse - Web Edition - Datacenter bảo hành Vĩnh Viễn. Windows Server 2012 và R2 các bản Standard - Datacenter. Các ứng dụng máy chủ như SQL Server,SharePoint Server,Kaspersky Server,Exchange Server 2010 - 2013 và 2016.
Bản quyền diệt Virus Kaspersky - Bitdefender - Avast Internet - Trendmicro..............................................

Mr.Long - Hỗ trợ kỹ thuật,mua bán.
Phone: 0934.363.833 ( Viber,Zalo ) - Ưu tiên hỗ trợ qua số điện thoại trực tiếp để tránh mất thời gian tới 2 bên.
Skype: key4vip.info
Facebook : fb.com/KillKook
Fanpage: https://www.FB.com/Key4VIP.info/


Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành . <=== ( Chỉ dùng để Support khách hàng )
Support kỹ thuật và mua hàng,bảo hành 2 . <=== ( Chỉ dùng để Support khách hàng )

( Yahoo chỉ dành để Support khách hàng ). Do CHÚNG TÔI là dịch vụ nên các câu hỏi dài bạn nên liên hệ qua Email hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để không ảnh hưởng tới các KHÁCH HÀNG khác.Vì hàng ngày dịch vụ Support rất nhiều khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.Xin cám ơn.
Hotline :09.34.36.38.33

Hướng dẫn mua License các bạn cũng có thể tham khảo tại www.Key4VIP.infoHotline: 09.34.36.38.33 (Trước 22h với cá nhân và 24/24 với doanh nghiệp)
Zalo: 0934.36.38.33 ( Hỗ trợ ít hơn vì bận Support qua kênh chính là điện thoại trực tiếp )
Email:[email protected]
CHÚNG TÔI chào mừng người có THIỆN CHÍ - CÓ VĂN HÓA.
(Vui lòng không nhắn tin .Và Call nếu bạn không liên hệ qua Yahoo được.).Vui lòng Click vào đây trước khi bạn có ý muốn giao dịch với Key4VIP.info.Thân mến!


Chú ý: Chỉ trừ 1 số tài liệu đặc biệt và quý chúng tôi thu phí để duy trì Website ( Trả phí Account lưu trữ,VPS....) .Còn lại 99% CHÚNG TÔI CHIA SẺ MIỄN PHÍ.Các bạn nên trân trọng điều đó để đảm bảo tính chia sẻ dài lâu.
Giáo trình Video học Excel 2010 tiếng Việt từ cơ bản tới nâng cao Reviewed by Bản Quyền Phần Mềm Microsoft 0934363833 on 1:45 AM Rating: 5 Đây có thể coi là bộ giáo trình Video hướng dẫn học Excel 2010 tiếng Việt ( Thuyết minh ) cơ bản và đầy đủ nhất hiện nay. Điều đó giúp cho m...

No comments: