Video học Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016 - Mua bán key Windows 10 bản quyền,Mua bán key Office bản quyền,Mua bán Key Windows Server bản quyền,

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Tuesday, July 17, 2018

Video học Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016

Loạt bài giảng này được chia sẻ từ www.KingSoft.XYZ và www.Key4Pro.info - Hệ thống cung cấp bản quyền phần mềm Windows,Office,Visio,Project,Kaspersky Server,SQL... giá rẻ và Uy Tín số 1 Việt Nam.

 Video học Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016


Chú ý : Các Video học được sắp xếp rất khoa học,thường phần mở đầu là giới thiệu về lý thuyết ,sau đó vào phần thực hành với các hướng dẫn cụ thể từng bước nên bạn đọc cần chú ý điều này.
Những giáo trình này là chuẩn mực nên rất trân quý,hầu hết các trung tâm quản trị mạng ở Việt Nam đều học từ đây và họ biên soạn sang Ebook,Lab tiếng Việt nên luôn đi sau là vậy !

01 - Windows Server 70-740 - Giới thiệu.mp4
02 - Giới thiệu Module 1.mp4
03 - Mục tiêu học tập.mp4
04 - 1.1 Xác định các yêu cầu cài đặt Windows Server 2016 và các phiên bản thích hợp cho mỗi tải công việc.mp4
05 - 1.2 Cài đặt Windows Server 2016.mp4
06 - 1.3 Cài đặt các tính năng và vai trò của Windows Server 2016.mp4
07 - 1.4 Cài đặt và cấu hình Windows Server Core.mp4
08 - 1.5 Quản lý cài đặt Windows Server Core bằng Windows PowerShell, dòng lệnh và khả năng quản lý từ xa.mp4
09 - 1.6 Triển khai Windows PowerShell Cấu hình trạng thái mong muốn (DSC) để cài đặt và duy trì tính toàn vẹn của môi trường đã cài đặt.mp4
10 - 1.7 Thực hiện nâng cấp và di chuyển máy chủ và khối lượng công việc chính từ Windows Server 2008 và Windows Server 2012 sang Windows Server 2016.mp4
11 - 1.8 Xác định mô hình kích hoạt thích hợp để cài đặt máy chủ - KMS, AD, AVMA.mp4
12 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
13 - 2.1 Xác định các kịch bản sử dụng và các yêu cầu thích hợp cho Nano Server; Cài đặt Nano Server.mp4
14 - 2.2 Thực hiện vai trò và tính năng trên Nano Server.mp4
15 - 2.3 Quản lý và cấu hình Nano Server.mp4
16 - 2.4 Quản lý Nano Server từ xa bằng Windows PowerShell.mp4
17 - Mục tiêu học tập.mp4
18 - 3.1 Kế hoạch ảo hóa Windows Server; Xác định xem xét để triển khai tải công việc vào môi trường ảo.mp4
19 - 3.2 Đánh giá khối lượng công việc ảo hóa bằng cách sử dụng Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit.mp4
20 - 3.3 Cập nhật hình ảnh với các bản vá lỗi, hotfix và trình điều khiển; Cài đặt vai trò và tính năng trong hình ảnh offline.mp4
21 - 3.4 Quản lý và bảo trì Windows Server Core, hình ảnh Nano Server và VHD bằng Windows PowerShell.mp4
22 - Mô-đun 2 giới thiệu.mp4
23 - Mục tiêu học tập.mp4
24 - 4.1 Cấu hình đĩa GPT; Cấu hình kích thước khu vực cho các khối lượng công việc khác nhau; Xác định thời điểm sử dụng hệ thống tệp NTFS và ReFS.mp4
25 - 4.2 Tạo các tệp VHD và VHDX bằng Trình quản lý Máy chủ hoặc Windows PowerShell, Gắn ổ cứng ảo.mp4
26 - 4.3 Định cấu hình chia sẻ NFS và SMB bằng Server Manager.mp4
27 - 4.4 Định cấu hình cài đặt phiên chia sẻ SMB và cài đặt cấu hình máy chủ và máy khách SMB bằng Windows PowerShell.mp4
28 - 4.5 Định cấu hình quyền truy cập tệp và thư mục.mp4
29 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
30 - 5.1 Cấu hình và mở rộng kho lưu trữ. Triển khai các tùy chọn bố cục lưu trữ đơn giản, gương và chẵn lẻ.mp4
31 - 5.2 Định cấu hình Storageed.mp4
32 - 5.3 Cấu hình iSCSI target và initiator, Cấu hình iSNS.mp4
33 - 5.4 Cấu hình cầu nối trung tâm dữ liệu (DCB) .mp4
34 - 5.5 Cấu hình đa đường dẫn IO (MPIO) .mp4
35 - 5.6 Xác định kịch bản sử dụng và triển khai Storage Replica.mp4
36 - Mục tiêu học tập.mp4
37 - 6.1 Thực hiện và cấu hình pc; Xác định các kịch bản sử dụng phù hợp để loại bỏ trùng lặp, bao gồm sao lưu và khôi phục.mp4
38 - 6.2 Theo dõi pc trùng lặp.mp4
39 - Giới thiệu mô-đun 3.mp4
40 - Mục tiêu học tập.mp4
41 - 7.1 Cài đặt Hyper-V và các công cụ quản lý.mp4
42 - 7.2 Nâng cấp Hyper-V và ủy quyền quản lý máy ảo.mp4
43 - 7.3 Thực hiện quản lý từ xa Hyper-V hosts.mp4
44 - 7.4 Định cấu hình các máy ảo bằng Windows PowerShell Direct.mp4
45 - 7.5 Triển khai ảo hóa lồng nhau.mp4
46 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
47 - 8.1 Tạo VM.mp4
48 - 8.2 Thêm hoặc xóa bộ nhớ trong một máy ảo đang chạy, Cấu hình bộ nhớ động.mp4
49 - 8.3 Cấu hình truy cập bộ nhớ không đồng bộ (NUMA) support.mp4
50 - 8.4 Định cấu hình phân trang thông minh.mp4
51 - 8.5 Định cấu hình tài nguyên Metering.mp4
52 - 8,6 Quản lý các dịch vụ tích hợp.mp4
53 - 8.7 Tạo và cấu hình các máy ảo thế hệ 1 và 2 và xác định các kịch bản sử dụng thích hợp.mp4
54 - 8.8 Triển khai chế độ phiên nâng cao.mp4
55 - 8.9 Lập kế hoạch và tạo các máy ảo Linux và FreeBSD, Cài đặt và cấu hình LIS và BIS.mp4
56 - 8.10 Triển khai Khởi động An toàn cho môi trường Windows và Linux.mp4
57 - 8.11 Di chuyển và chuyển đổi các máy ảo từ các phiên bản trước của Hyper-V sang Windows Server 2016 Hyper-V.mp4
58 - 8.12 Xuất và nhập VMs.mp4
59 - 8.13 Triển khai gán thiết bị rời rạc (DDA) .mp4
60 - Mục tiêu học tập.mp4
61 - 9.1 Tạo các tệp VHD và VHDX bằng Hyper-V Manager.mp4
62 - 9.2 Tạo tệp VHDX được chia sẻ.mp4
63 - 9.3 Cấu hình các đĩa khác nhau.mp4
64 - 9.4 Sửa đổi đĩa cứng ảo.mp4
65 - 9.5 Định cấu hình đĩa truyền qua.mp4
66 - 9.6 Thay đổi kích thước đĩa cứng ảo.mp4
67 - 9.7 Quản lý các trạm kiểm soát; Triển khai sản xuất checkpoints.mp4
68 - 9.8 Triển khai bộ điều hợp kênh quang ảo.mp4
69 - 9.9 Định cấu hình lưu trữ Chất lượng dịch vụ (QoS) .mp4
70 - Mục tiêu học tập.mp4
71 - 10.1 Thêm và xóa các thẻ giao diện mạng ảo (vNIC) .mp4
72 - 10.2 Cấu hình các công tắc ảo Hyper-V.mp4
73 - 10.3 Tối ưu hóa hiệu suất mạng.mp4
74 - 10.4 Định cấu hình địa chỉ MAC.mp4
75 - 10.5 Định cấu hình cách ly mạng.mp4
76 - 10.6 Định cấu hình bộ điều hợp mạng ảo tổng hợp và kế thừa.mp4
77 - 10.7 Cấu hình tạo nhóm NIC trong VMs.mp4
78 - 10.8 Cấu hình VMQ.mp4
79 - 10.9 Bật RDMA trên bộ điều hợp mạng được liên kết với một chuyển đổi ảo bằng SET.mp4
80 - 10.10 Cấu hình quản lý băng thông.mp4
81 - Mô-đun 4 giới thiệu.mp4
82 - Mục tiêu học tập.mp4
83 - 11.1 Xác định yêu cầu cài đặt và kịch bản thích hợp cho Windows Containers.mp4
84 - 11.2 Cài đặt và cấu hình máy chủ lưu trữ Windows Server trong môi trường vật lý hoặc ảo hóa, trên Trải nghiệm máy tính để bàn, Server Core hoặc Nano Server.mp4
85 - 11.3 Cài đặt Docker trên Windows Server và Nano Server.mp4
86 - 11.4 Định cấu hình các tùy chọn khởi động trình khởi chạy Docker daemon.mp4
87 - 11.5 Cấu hình Windows PowerShell để sử dụng với containers.mp4
88 - 11.6 Cài đặt hệ điều hành cơ sở; Gỡ cài đặt hệ điều hành image.mp4
89 - 11.7 Gắn thẻ hình ảnh.mp4
90 - 11.8 Tạo các thùng chứa Windows Server; Tạo các thùng chứa Hyper-V.mp4
91 - Mục tiêu học tập.mp4
92 - 12.1 Quản lý các thùng chứa Windows hoặc Linux bằng ứng dụng Docker và Windows PowerShell.mp4
93 - 12.2 Quản lý mạng container.mp4
94 - 12.3 Quản lý khối lượng dữ liệu vùng chứa.mp4
95 - 12.4 Quản lý kiểm soát tài nguyên.mp4
96 - 12.5 Tạo ảnh vùng chứa mới bằng Dockerfile.mp4
97 - 12.6 Quản lý ảnh vùng chứa bằng Docker Hub repository.mp4
98 - 12.7 Quản lý ảnh vùng chứa bằng Microsoft Azure.mp4
99 - Module_5_introduction.mp4
100 - Mục tiêu học tập.mp4
101 - 13.1 Triển khai bản sao Hyper-V.mp4
102 - 13.2 Thực hiện di chuyển trực tiếp và chia sẻ Không có gì Live Migration.mp4
103 - 13.3 Định cấu hình CredSSP hoặc giao thức xác thực Kerberos.mp4
104 - 13.4 Triển khai lưu trữ migration.mp4
105 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
106 - 14.1 Tạo cụm chuyển đổi dự phòng và nhóm khách.mp4
107 - 14.2 Tạo nhóm làm việc, các cụm đơn và đa miền và các cụm không có tên mạng.mp4
108 - 14.3 Định cấu hình số đại biểu; Triển khai Cloud Witness.mp4
109 - 14.4 Cấu hình cluster 24 networking.mp4
110 - 14.5 Khôi phục một nút hoặc cấu hình cluster.mp4
111 - 14.6 Định cấu hình lưu trữ cụm.mp4
112 - 14.7 Triển khai Cluster-Aware Đang cập nhật; Triển khai hệ điều hành Cluster Rolling Upgrade.mp4
113 - 14.8 Định cấu hình và tối ưu hóa khối lượng được chia sẻ theo cụm (CSV) .mp4
114 - 14.9 Triển khai SoFS; Xác định các kịch bản khác nhau cho việc sử dụng SoFS vs. Clustered File Server.mp4
115 - 14.10 Triển khai giải pháp Không gian lưu trữ theo cụm bằng cách sử dụng Shared SAS storage enclosures.mp4
116 - 14.11 Triển khai VM resiliency.mp4
117 - 14.12 Triển khai chia sẻ VHDX như một giải pháp lưu trữ cho khách clusters.mp4
118 - Mục tiêu học tập.mp4
119 - 15.1 Xác định các yêu cầu về kịch bản để triển khai Kho lưu trữ trực tiếp; Bật không gian lưu trữ trực tiếp bằng Windows PowerShell.mp4
120 - 15.2 Thực hiện các không gian lưu trữ phân tán và hội tụ siêu trực tiếp trong một cluster.mp4
121 - Mục tiêu học tập.mp4
122 - 16.1 Cấu hình các thiết lập cho từng vai trò, bao gồm cả các cổ phiếu có sẵn liên tục.mp4
123 - 16.2 Cấu hình giám sát VM.mp4
124 - 16.3 Định cấu hình cài đặt chuyển đổi dự phòng và tùy chọn.mp4
125 - 16.4 Triển khai thực hiện các cụm chuyển đổi dự phòng kéo dài và nhận biết trang web.mp4
126 - 16.5 Kích hoạt và cấu hình nút fairness.mp4
127 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
128 - 17.1 Thực hiện di cư trực tiếp; Thực hiện di chuyển nhanh; Thực hiện di chuyển lưu trữ.mp4
129 - 17.2 Nhập, xuất và sao chép VMs.mp4
130 - 17.3 Cấu hình bảo vệ sức khỏe mạng VM.mp4
131 - 17.4 Định cấu hình cống khi tắt máy.mp4
132 - Mục tiêu học tập.mp4
133 - 18.1 Cấu hình các điều kiện tiên quyết NLB; Cài đặt NLB nodes.mp4
134 - 18.2 Cấu hình ái lực; Định cấu hình các quy tắc cổng; Cấu hình chế độ hoạt động cluster.mp4
135 - 18.3 Nâng cấp NLB cluster.mp4
136 - Mô-đun 6 giới thiệu.mp4
137 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
138 - 19.1 Triển khai các giải pháp Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS ).mp4
139 - 19.2 Cấu hình các nhóm WSUS; quản lý quản lý bản vá trong môi trường hỗn hợp.mp4
140 - 19.3 Triển khai giải pháp chống malware với Windows Defender; Tích hợp Windows Defender với WSUS và Windows Update.mp4
141 - 19.4 Thực hiện các thao tác sao lưu và phục hồi bằng Windows Server Backup.mp4
142 - 19.5 Xác định chiến lược sao lưu cho các vai trò và khối lượng công việc Windows Server khác nhau bằng cách sử dụng các công cụ gốc của Windows Server 2016.mp4
143 - Mục tiêu học tập.mp4
144 - 20.1 Theo dõi tải công việc bằng Performance Monitor.mp4
145 - 20.2 Cấu hình bộ sưu tập dữ liệu.mp4
146 - 20.3 Xác định CPU, bộ nhớ, đĩa và bộ đếm mạng phù hợp để lưu trữ và tính toán khối lượng công việc_Technet24.mp4
147 - 20.4 Định cấu hình cảnh báo.mp4
148 - 20.5 Theo dõi tải công việc bằng cách sử dụng Resource Monitor.mp4
149 - Máy chủ Windows 70-740 - Tóm tắt.mp4Điều kiện cần để nhận Link:
1. Share đường link bài viết này trên Facebook của bạn!
2. Comment để lại Email của bạn và lý do vì sao bạn cần để nhận LINK ( Do file nặng hơn 11Gb nên chỉ Share cho bạn nào thực sực cần để học tập và lập nghiệp )

Mọi thắc mắc và hỗ trợ liên hệ qua : 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) và Skype: key4vip.info
( Các câu hỏi về kỹ thuật chúng tôi hạn chế trả lời qua tin nhắn nên Mong Quý Khách gọi điện để đảm bảo được hỗ trợ tốt nhất có thể ) !

Bảng giá các loại bản quyền của Microsoft ( đầy đủ tất cả ) tại đây :
Bán tài khoản OneDrive -GoogleDrive Vĩnh Viễn
Bản quyền Windows Server 2008 R2 ( Click ) - Windows Server 2012 R2 ( Click )
Windows Server 2016 Standard và Datacenter ( Click )

Bản quyền Windows 10 Home - Pro - Edu và Enterprise ( Click )
Bản quyền Windows 7 Pro ( Click ) - Windows 7 Ultimate ( Click )

Bản quyền Office 2010 Standard ( Click ) - Office 2010 Pro Plus ( Click )
Bản quyền Office 2013 Pro Plus ( Click ) ,Bản quyền Office 2016 For Windows - MAC
Video học Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016 Reviewed by Bản Quyền Phần Mềm Microsoft 0934363833 on 3:08 PM Rating: 5 Loạt bài giảng này được chia sẻ từ www.KingSoft.XYZ và www.Key4Pro.info - Hệ thống cung cấp bản quyền phần mềm Windows,Office,Visio,Proj...

58 comments:

 1. mình đang học winsv 2016 nên những tài liệu như thế này rất hữu ích đối với mình mong ad sẽ share tài liệu này cho mình mail của mình [email protected] thanks

  ReplyDelete
  Replies
  1. mình quên facebook mình là trungatũn bạn có thể check mình đã share, mong ad share cho mình tài liệu thanks ad

   Delete
  2. Mình share rồi giữ cho mình email: [email protected]

   Delete
 2. Mình đã share bài viết trên fb: https://www.facebook.com/foces.puple
  Mong được bạn share cùng!!!
  Thanks!
  [email protected]

  ReplyDelete
 3. Mình đang cần tài liệu tham khảo để thi chứng chỉ MCSA 2016.
  Mong được bạn share tài liệu!!!
  eMail: [email protected]
  fb: https://www.facebook.com/foces.puple
  Xin cảm ơn!

  ReplyDelete
 4. I need reference material for Server administration.
  FB share link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012254911830
  Mail: [email protected]
  Looking forward to share you
  Thanks....

  ReplyDelete
 5. Mình đang muốn củng cố kiến thức về quản trị hệ thống nên rất cần tài liệu này. Mong nhận được tài liệu này để học tập
  Email [email protected]
  Mình cảm ơn.!

  ReplyDelete
 6. Minh da share link FB https://www.facebook.com/khieuducanh/posts/1871877976191245?__xts__[0]=68.ARDIk_Cioah1ySASvSH9J67lAuGIMYiMsX1g1gSpDXZ4bOSStn1TEu-DwREaZH0DNnYYKulrbeKNtcxYMZgg7-Hrl3FnPLCX6-VknpWl7dAxDVPXrU85Kld-o_wwQ06TKba8eFZirrT0&__tn__=-UC-R

  ReplyDelete
 7. Mình cần tài liệu để ôn lại kiến thức về quản tri hệ thống, và nhu cầu tìm việc trong lĩnh vưc quản trị hệ thống.
  Mail của mình: [email protected]

  ReplyDelete
 8. Mình đã share link bài viết này lên trên facebook của mình, mong bạn chia sẻ link download cho mình nhé vì mình những nội dung bài học của bạn rất phù hợp với thực tế sau này cho mình đi sâu hơn nữa về mảng quản trị hệ thống, mail của mình là [email protected] bạn nhé, chân thành cảm ơn bạn.

  ReplyDelete
 9. Mình đã share link bài viết này lên trên facebook của mình, mong bạn chia sẻ link download cho mình nhé vì mình những nội dung bài học của bạn rất phù hợp với thực tế sau này cho mình đi sâu hơn nữa về mảng quản trị hệ thống, mail của mình là [email protected] bạn nhé, chân thành cảm ơn bạn.

  ReplyDelete
 10. Mình đã share bài viết rất mong admin share cho mình link down mail của mình là [email protected]

  ReplyDelete
 11. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=209727116586148&id=100026465832132
  minh da share tren trang ca nhan minh .
  gmail: [email protected]
  tran thanh cam on !

  ReplyDelete
 12. ĐÃ gởi các bạn thêm 1 bộ nữa nhé.

  ReplyDelete
 13. https://www.facebook.com/tranduong213
  Mình đang nghiên cứu đi sâu vào mãng này.
  mail mình: [email protected]

  ReplyDelete
 14. https://www.facebook.com/freddo.loup
  Hiện tại mình đang học và muốn nghiên cứu thêm về windows server.
  E-Mail: [email protected]

  ReplyDelete
 15. https://www.facebook.com/tuananh.nguyen.54379

  Mình đang học và nghiên cứu về windown server , mình thấy bộ tài liệu rất hay và rất hữu ích ,
  Mong ad gửi link download , mình cảm ơn.
  Email:[email protected]

  ReplyDelete
 16. Mình đang học Win Ser 2016 nên cần tìm hiểu sâu hơn nữa.

  - Share link: https://www.facebook.com/rua.huy.9655806/posts/184163752550967
  - Email: [email protected]

  Chân thành cảm ơn bạn!

  ReplyDelete
 17. Mình đang tìm hiểu về winserver. Thanks ad.
  Email của mình: [email protected]
  FB: https://www.facebook.com/thangnguyen0712

  ReplyDelete
 18. Mình đang học Win Ser 2016 nên cần tìm hiểu sâu hơn nữa.

  Email: [email protected]

  Chân thành cảm ơn bạn!

  ReplyDelete
 19. Em đang tìm hiểu học về MCSA nên có bộ video này để học tập thì quả là quá tuyệt vời ạ. Thanks ad.
  Email: [email protected]

  ReplyDelete
 20. Em đang học về MCSA nên mong muốn có bộ này để học ạ
  Email: [email protected]

  ReplyDelete
  Replies
  1. Em share rồi ạ
   https://www.facebook.com/groups/quatrimangCC/permalink/1683311935147841/

   Delete
 21. Mình đang tự hoc MCSA nên mong muốn co bộ này ạ. Xin cam ơn ad nhiều a

  ReplyDelete
 22. Minh đang tìm hiểu thêm về win 2016.email: [email protected]

  ReplyDelete
 23. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.keyphanmem.info%2F2018%2F07%2Fvideo-hoc-windows-server-2016-tu-co-ban-nang-cao.html%3Ffbclid%3DIwAR30iP6JGPpBRCD7TaCtWmLwRy3EfsAkNis67q2-0abS0f2QGVzPcpV7cZQ&h=AT3YW87-6Fnrp3W-4XuuF2K6UsYoM6jFD1jTbyeO2kuzX6lkZ28Ppt4jYDRNaKBUKuDpij6e7HOr5VVsqu4p3FAlSQF_r5rIWbKejeExcHSlE01FxQH_E0TpbykOc05Oh5o
  mình share rồi mong bạn chia sẻ tài liệu cho mình để có cơ hội học tập
  [email protected]

  ReplyDelete
 24. Mình đang tìm hiểu về server 2016, email : [email protected] , Thanks ad

  ReplyDelete
 25. Mình đang tìm hiểu vê server để xây dựng hệ thống cho công ty.xin bạn tài liệu để tìm hiểu.email : [email protected]

  ReplyDelete
 26. mình đã chia sẻ bài viết của Admin trên facebook của mình: https://www.facebook.com/duong.do.311493 như đúng yêu cầu : Mình cũng đang cần tài liệu này để nâng cao kiến thức .Vậy Admin có thể cho mình xin đường link này vào mail : [email protected] này được không .Thansk

  ReplyDelete
 27. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2254566068136548&id=100007495307492
  Mình đã share bài viết rất mong admin share cho mình link down mail của mình là [email protected]
  Mình đã học MCSA 2012 nên mong muốn update thêm 2016
  thanks ad

  ReplyDelete
 28. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 29. Chào bạn. Mình thực sự rất thích tài liệu này. Bạn chia sẽ nhé. Thanks
  [email protected]

  ReplyDelete
 30. https://www.facebook.com/mr.Noshida
  [email protected]
  học tập + lập nghiệp

  ReplyDelete
 31. Mình cần tài liệu để học tập và áp dụng thực tế. Mail mình [email protected] . Thx ạ

  ReplyDelete
 32. Mình đã share bài viết trên trang cá nhân
  Email : [email protected]
  Lý do: Phục vụ cho chuyên ngành đang học là quản trị mạng cũng như cho công việc sau này. Mình cảm ơn

  ReplyDelete
 33. https://www.facebook.com/baogam02
  mình đã share bài viết trên fb này
  Lý do: mình học khoa bảo mật , bước đầu rất cần học quản trị mạng nên cần phải học windows server.

  ReplyDelete
 34. [email protected]
  Mình hiện đang làm IT nên cảm thấy bộ tài liệu này rất hữu ích để phát triển kiến thức bản thân.
  Rất mong bạn có thể chia sẻ nó với mình.
  Xin cảm ơn.

  ReplyDelete
 35. Mình đang học về MCSA 2016 nên tài liệu này để trao dồi thêm kiến thức.
  Mong Ad có thể giúp đỡ
  E-mainh: [email protected]
  Mình đã chia sẽ trang về F.B cá nhân của mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009333817652
  Tks Ad

  ReplyDelete
 36. Em đang học về MCSA nên mong muốn có bộ này để học ạ
  Gmail: [email protected]

  ReplyDelete
 37. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 38. Mình đã share trên fb.
  Mình đang cần tìm hiểu về MCSA. Thanks ad đã chia sẻ.
  Gmail: [email protected]

  ReplyDelete
 39. https://www.facebook.com/tuan.phong.79

  Mình đã share trên facebook bài viết, vui lòng gửi giúp mình gmail : [email protected]

  Mình cần lấy link để ôn tập lại đi làm.

  Cám ơn Admin

  ReplyDelete
 40. Đã share: https://www.facebook.com/share.php?v=4&%20%20%20src=bm&%20%20%20u=http%3A%2F%2Fwww.keyphanmem.info%2F2018%2F07%2Fvideo-hoc-windows-server-2016-tu-co-ban-nang-cao.html%20%20%20&%20%20%20t=%20Video%20h%E1%BB%8Dc%20C%C3%A0i%20%C4%91%E1%BA%B7t%2C%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF%20v%C3%A0%20t%C3%ADnh%20to%C3%A1n%20v%E1%BB%9Bi%20Windows%20Server%202016

  email: [email protected]

  ReplyDelete
 41. Đã Share trên Facebook:
  https://www.facebook.com/100002937200178/posts/2151038865003999?sfns=mo
  Lý do: tìm hiểu và bổ trợ cho công việc.
  Gmail: [email protected]

  ReplyDelete
 42. https://www.facebook.com/quy.lengoc.54
  Đã share rồi a, AD cho mình link học nhe, thank AD
  mail: [email protected]

  ReplyDelete
 43. Có bác nào giống em vẫn chưa nhận được link share không ah!

  ReplyDelete
 44. Đã Share trên Fb:
  https://www.facebook.com/hatxiga/posts/2122176104517892
  Lý do: tìm hiểu và hỗ trợ cho công việc.
  mail: [email protected]
  Thanks

  ReplyDelete
 45. tôi đã share trên fb.
  gmail: [email protected]
  Rất cảm ơn bạn vì đã share kiến thức này.

  ReplyDelete
 46. Chào ban!
  Mình đã share trên FB: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205909999425841&id=1734711727.
  Email: [email protected]
  Lý do: Ôn lại kiến thức.
  Cảm ơn bạn!:)

  ReplyDelete
 47. Đã Share trên Facebook:
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100002243364143
  Lý do: tìm hiểu và bổ trợ cho công việc.
  Gmail: [email protected]

  ReplyDelete
 48. https://www.facebook.com/duc.siu93
  Mình đã share cho mình xin link download vào email: [email protected]

  Cảm ơn bạn.

  ReplyDelete
 49. Chào bạn!
  Mình share fb: https://www.facebook.com/vthientam.it
  Mình mới ra trường, muốn củng cố thêm kiến thức để đi làm.
  Email: [email protected]
  Cảm ơn bạn!

  ReplyDelete
 50. Mình đã share trên fb: https://www.facebook.com/trannguyen.it
  Mình là nhân viên kỹ thuật FPT đang cần tài liệu để học thi MCSA nhờ bạn cho mình xin tài liệu.
  Email: [email protected]
  cám ơn bạn

  ReplyDelete
 51. http://www.keyphanmem.info/2018/07/video-hoc-windows-server-2016-tu-co-ban-nang-cao.html?fbclid=IwAR2iH3nHGyoAQksweqXXf2J18_vOd58-IJ5tflash9VAc9Q2bb425cmXdzI
  mình muốn tìm hiểu cho công việc. cám ơn bạn
  [email protected]

  ReplyDelete