Video học MCSA Windows Server 2016 mới và đầy đủ nhất. - Mua bán key Windows 10 bản quyền,Mua bán key Office bản quyền,Mua bán Key Windows Server bản quyền,

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Wednesday, February 13, 2019

Video học MCSA Windows Server 2016 mới và đầy đủ nhất.

Đăng bởi: www.KeyBanQuyen.xyz và www.KingSoft.xyz - Hệ thống cung cấp tất cả bản quyền của Microsoft. Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Zalo ,Viber ).

Video học MCSA Windows Server 2016 mới và đầy đủ nhất.
Video học MCSA Windows Server 2016 mới và đầy đủ nhất.
Phần 1 - Mạng căn bản và Windows 10
+ Các mô hình network, mô hình OSI
+ Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
+ Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)
+ Thực hành bấm cable UTP
+ Cấu hình Windows 10 .
Bài kiểm tra 70-740: Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016
- Mô-đun 1: Cài đặt, nâng cấp và di chuyển máy chủ và khối lượng công việc
+ Giới thiệu Windows Server 2016
+ Chuẩn bị và cài đặt Nano Server và Lõi máy chủ
+ Chuẩn bị nâng cấp và di chuyển
+ Di chuyển vai trò và khối lượng máy chủ
+ Mô hình kích hoạt Windows Server

- Mô-đun 2: Cấu hình cục bộ lưu trữ
+ Quản lý đĩa trong Windows Server 2016
+ Quản lý ổ đĩa trong Windows Server 2016

- Mô-đun 3: Thực hiện các giải pháp lưu trữ doanh nghiệp
+ Tổng quan về lưu trữ được gắn trực tiếp, lưu trữ gắn mạng và mạng vùng lưu trữ
+ So sánh Kênh sợi quang, iSCSI và FCoE
+ Hiểu iSNS, bắc cầu trung tâm dữ liệu và
chia sẻ cấu hình MPIO + trong Windows Server 2016

- Mô-đun 4: Thực hiện không gian lưu trữ và trùng lặp dữ liệu
+ Thực hiện không gian lưu trữ
+ Quản lý không gian lưu trữ
+ Triển khai trùng lặp dữ liệu

Mô-đun 5: Cài đặt và định cấu hình Hyper-V và máy ảo
+ Tổng quan về Hyper-V
+ Cài đặt
lưu trữ trên cấu hình Hyper-V + Máy chủ lưu trữ Hyper-V
+ Định cấu hình mạng trên máy chủ lưu trữ Hyper-V
+ Định cấu hình máy ảo Hyper-V
+ Quản lý máy ảo Hyper-V

Mô-đun 6: Triển khai và quản lý các máy chủ Windows Server và Hyper-V
+ Tổng quan về các container trong Windows Server 2016
+ Triển khai các thùng chứa Windows Server và Hyper-V
+ Cài đặt, định cấu hình và quản lý các thùng chứa

Mô-đun 7: Tổng quan về tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa
+ Xác định mức độ sẵn sàng
+ Lập kế hoạch cho các giải pháp khắc phục thảm họa và tính sẵn sàng cao với các máy ảo Hyper-V
+ Sao lưu và khôi phục bằng cách sử dụng Sao lưu
Windows Server

Mô-đun 8: Triển khai và quản lý phân cụm chuyển đổi dự phòng
+ Lập kế hoạch cụm chuyển đổi dự phòng
+ Tạo và định cấu hình cụm chuyển đổi dự phòng mới
+ Duy trì cụm chuyển đổi dự phòng
+ Khắc phục sự cố cụm chuyển đổi dự phòng
+ Thực hiện
Phân cụm chuyển đổi dự phòng cho Hyper- Phân cụm dự phòng cho Hyper- Máy ảo V
+ Tổng quan về tích hợp Hyper-V trong Windows Server 2016 với phân cụm chuyển đổi dự phòng
+ Triển khai và bảo trì các máy ảo Hyper-V trên các cụm chuyển đổi dự phòng
+ Các tính năng chính cho các máy ảo trong môi trường cụm

Mô-đun 10: Thực hiện cân bằng tải mạng
+ Tổng quan về cụm NLB
+ Định cấu hình cụm NLB
+ Lập kế hoạch triển khai NLB

Mô-đun 11: Tạo và quản lý hình ảnh triển khai
+ Giới thiệu hình ảnh triển khai
+ Tạo và quản lý hình ảnh triển khai bằng MDT
+ Môi trường máy ảo cho các khối lượng công việc khác nhau

Mô-đun 12: Quản lý, giám sát và duy trì ảo cài đặt máy
+ tùy chọn tổng quan và triển khai WSUS
+ Cập nhật quy trình quản lý với WSUS
+ Tổng quan về PowerShell DSC
+ Tổng quan về các công cụ giám sát Windows Server 2016
+ Sử dụng Trình theo dõi hiệu suất
+ Nhật ký sự kiện theo dõi
- Bài kiểm tra 70-741: Kết nối với Windows Server 2016
- Mô-đun 1: Lập kế hoạch và triển khai mạng IPv4
+ Lập kế hoạch địa chỉ IPv4
+ Định cấu hình máy chủ IPv4
+ Quản lý và xử lý sự cố kết nối mạng IPv4

- Mô-đun 2: Thực hiện DHCP
+ Tổng quan về vai trò máy chủ DHCP
+ Triển khai DHCP
+ Quản lý và xử lý sự cố DHCP

- Mô-đun 3 : Triển khai IPv6
+ Tổng quan về địa chỉ IPv6
+ Định cấu hình máy chủ IPv6
+ Thực hiện cùng tồn tại IPv6 và IPv4
+ Chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6

- Mô-đun 4: Triển khai DNS
+ Triển khai máy chủ DNS
+ Định cấu hình vùng trong DNS
+ Định cấu hình phân giải tên giữa các vùng DNS
+ Định cấu hình tích hợp DNS với Dịch vụ miền Active Directory (AD DS)
+ Định cấu hình cài đặt DNS nâng cao

- Mô-đun 5: Triển khai và quản lý IPAM
+ Tổng quan về IPAM
+ Triển khai IPAM
+ Quản lý không gian địa chỉ IP bằng cách sử dụng

- Mô-đun 6: Truy cập từ xa trong Windows Server 2016
+ Tổng quan về truy cập từ xa
+ Triển khai Proxy ứng dụng web

- Mô-đun 7: Triển khai DirectAccess
+ Tổng quan về DirectAccess
+ Triển khai DirectAccess bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn bắt đầu
+ Triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng DirectAccess tiên tiến

Mô-đun 8: Triển khai VPN
+ Lập kế hoạch VPN
+ Triển khai VPN

- Mô-đun 9: Triển khai kết nối mạng cho các văn phòng chi nhánh
+ Các tính năng và cân nhắc về mạng cho các văn phòng chi nhánh
+ Triển khai Hệ thống tệp phân tán (DFS) cho các văn phòng chi nhánh
+ Triển khai BranchCache cho các văn phòng chi nhánh

- Mô-đun 10: Định cấu hình các tính năng mạng nâng cao
+ Tổng quan về các tính năng mạng hiệu suất cao
+ Định cấu hình các tính năng mạng Microsoft Hyper-V nâng cao

Mô-đun 11: Triển khai mạng được xác định bằng phần mềm
+ Tổng quan về mạng được xác định bằng phần mềm
+ Thực hiện ảo hóa mạng
+ Thực hiện bộ điều khiển mạng
Mùi 4 - Bài kiểm tra 70-742: Nhận dạng với Windows Server 2016
- Mô-đun 1: Cài đặt và định cấu hình bộ điều khiển miền
+ Tổng quan về AD DS
+ Tổng quan về bộ điều khiển miền AD DS
+ Triển khai bộ điều khiển miền

- Mô-đun 2: Quản lý đối tượng trong AD DS
+ Quản lý tài khoản người dùng
+ Quản lý nhóm trong AD DS
+ Quản lý đối tượng máy tính trong AD DS
+ Sử dụng Windows PowerShell để quản trị AD DS
+ Triển khai và quản lý OU

- Mô-đun 3: Quản lý cơ sở hạ tầng AD DS nâng cao
+ Tổng quan về triển khai AD DS nâng cao
+ Triển khai môi trường AD DS phân tán
+ Định cấu hình tin cậy AD DS

- Mô-đun 4: Thực hiện và quản trị Trang web và nhân rộng
AD DS + Tổng quan về sao chép AD DS
+ Định cấu hình các trang AD DS
+ Định cấu hình và giám sát sao chép AD DS

- Mô-đun 5: Thực hiện chính sách nhóm
+ Giới thiệu chính sách nhóm
+ Thực hiện và quản trị GPO
+ Phạm vi chính sách nhóm và xử lý chính sách nhóm
+ Khắc phục sự cố ứng dụng GPO

- Mô-đun 6: Quản lý cài đặt người dùng với Chính sách nhóm
+ Thực hiện các mẫu quản trị
+ Cấu hình chuyển hướng thư mục, cài đặt phần mềm và tập lệnh
+ Cấu hình tùy chọn chính sách nhóm

- Mô-đun 7: Bảo mật dịch vụ miền Active Directory
+ Bảo mật bộ điều khiển miền
+ Thực hiện bảo mật tài khoản
+ Thực hiện xác thực kiểm toán
+ Định cấu hình tài khoản dịch vụ được quản lý

- Mô-đun 8: Triển khai và quản lý AD CS
+ Triển khai CA
+ Quản trị CA
+ Khắc phục sự cố và duy trì CA

- Mô-đun 9: Triển khai và quản lý chứng chỉ
+ Triển khai và quản lý mẫu chứng chỉ
+ Quản lý triển khai chứng chỉ, thu hồi và khôi phục
+ Sử dụng chứng chỉ trong môi trường kinh doanh
+ Triển khai và quản lý thẻ thông minh

- Mô-đun 10: Triển khai và quản trị AD FS
+ Tổng quan về các
yêu cầu và lập kế hoạch AD FS + AD FS
+ Triển khai và định cấu hình AD FS
+ Tổng quan về Proxy ứng dụng web

- Mô-đun 11: Triển khai và quản trị AD RMS
+ Tổng quan về AD RMS
+ Triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng AD RMS
+ Định cấu hình bảo vệ nội dung AD RMS

- Mô-đun 12: Thực hiện đồng bộ hóa AD DS với Microsoft Azure AD
+ Lập kế hoạch và chuẩn bị đồng bộ hóa thư mục
+ Thực hiện đồng bộ hóa thư mục bằng cách sử dụng Azure AD Connect
+ Quản lý danh tính với đồng bộ hóa thư mục

- Mô-đun 13: Theo dõi, quản lý và khôi phục AD DS
+ Giám sát AD DS
+ Quản lý cơ sở dữ liệu
Active Directory + Tùy chọn sao lưu và phục hồi Active Directory cho AD DS và các giải pháp truy cập và nhận dạng khác
Pass giải nén khi cần : www.KeyBanQuyen.xyz

Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/1BF0xzCazCXbLHEb8WbPIUDuuJljVU4PN?usp=sharing
Hoặc :
https://drive.google.com/drive/folders/1zRU4BR99U-lzMp7brHHcfhAsm0trBdLR?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/1b0kGBC8T_7Hom8qz1GowYwMr3PY7x0C-?usp=sharing

  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZ - www.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
Mọi thắc mắc và hỗ trợ liên hệ qua : 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) và Skype: key4vip.info
( Các câu hỏi về kỹ thuật chúng tôi hạn chế trả lời qua tin nhắn nên Mong Quý Khách gọi điện để đảm bảo được hỗ trợ tốt nhất có thể ) !

Bảng giá các loại bản quyền của Microsoft ( đầy đủ tất cả ) tại đây :
Bán tài khoản OneDrive -GoogleDrive Vĩnh Viễn

Bản quyền Windows Server 2008 R2 ( Click ) - Windows Server 2012 R2 ( Click )
Windows Server 2016 Standard và Datacenter ( Click ) - VIP và ổn định nhất hiện nay.

Bản quyền Windows 10 Home - Pro - Edu và Enterprise ( Click )
Bản quyền Windows 7 Pro ( Click ) - Windows 7 Ultimate ( Click )

Bản quyền Office 2010 Standard ( Click ) - Office 2010 Pro Plus ( Click )
Bản quyền Office 2013 Pro Plus ( Click ) ,Bản quyền Office 2016 For Windows - MAC

Office 2016 và 2019 ( 365 Pro Plus ) Vĩnh Viễn và luôn được Update sớm + MỚI NHẤT.

Video học MCSA Windows Server 2016 mới và đầy đủ nhất. Reviewed by Bản Quyền Phần Mềm Microsoft 0934363833 on 11:47 PM Rating: 5 Đăng bởi:  www.KeyBanQuyen.xyz và www.KingSoft.xyz - Hệ thống cung cấp tất cả bản quyền của Microsoft. Hỗ trợ : 0934.363.833 ( ...

No comments: