Video học jQuery từ cơ bản đến nâng cao ( Tài liệu rất hay ) - Mua bán key Windows 10 bản quyền,Mua bán key Office bản quyền,Mua bán Key Windows Server bản quyền,

728x90 AdSpace

http://lh3.ggpht.com/-PE2fb8WF1XI/VfL9f7IygsI/AAAAAAAAN-E/Fj9gFp7BZFo/s1600-r/Logo.png
Trending
Saturday, September 30, 2017

Video học jQuery từ cơ bản đến nâng cao ( Tài liệu rất hay )Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về jQuery
+ Bài 1: Giới thiệu jQuery

Phần 2: Cài đặt và chạy File jQuery
+ Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet
+ Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng
+ Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery

Phần 3: Giới thiệu 3 phần quan trọng của jQuery
+ Bài 5: 3 Phần quan trọng của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua ví dụ

Phần 4: Project 1 hiệu ứng accordion
+ Bài 6: Giới thiệu project và tạo file ban đầu
+ Bài 7: Xử lý phần html và css
+ Bài 8: Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class
+ Bài 9: Tổng kết kiến thức học từ bài 1

Phần 5: Project 2 One Page website
+ Bài 10: Giới thiệu project và xu hướng web one page
+ Bài 11: One page website phần html
+ Bài 12: One page website phần css
+ Bài 13: One page website phần jquery : hàm chuyển động body
+ Bài 14: One page website phần jquery : giới thiệu hàm offset
+ Bài 15: Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2

Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh và kết hợp hàm animate, offset, click, addClass .. đã học
+ Bài 16: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng
+ Bài 17: Quy trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu
+ Bài 18: Viết mã Html
+ Bài 19: Viết mã Css
+ Bài 20: Viết mã jquery: phần xử lý cho nút
+ Bài 21: Viết mã jquery: phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh
+ Bài 22: Viết mã jquery: phần xử lý tổng hợp
+ Bài 23: Tổng kết kiến thức đã học trong project 3

Phần 7: Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng
+ Bài 24: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7
+ Bài 25: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3
+ Bài 26: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition

Phần 8: Áp dụng transition làm hiệu ứng
+ Bài 27: Viết mã Html
+ Bài 28: Viết mã Css và hiệu ứng
+ Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung
+ Bài 30: Viết mã Html
+ Bài 31: Viết mã Css
+ Bài 32: Phần css hiệu ứng
+ Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load thêm
+ Bài 34: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác

Phần 9: Sử dụng animation
+ Bài 35: Giới thiệu animation
+ Bài 36: Sử dụng animation
+ Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html
+ Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 css
+ Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 3 Chuyển động
+ Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html
+ Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 css
+ Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 3 Chuyển động
+ Bài 43: Tổng kết

Phần 10: Sử dụng jquery kết hợp với css3
+ Bài 44: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jquery và css3
+ Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 1 html
+ Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 2 css
+ Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 3 jquery
+ Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper
+ Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 5 Thuộc tính tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky
+ Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 6 Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay
+ Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 7 Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes
+ Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 8 Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng
+ Bài 53: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 1 html và css
+ Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 2 html
+ Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 3 Hướng dẫn các bài ứng dụng khác

Phần 11: Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang apple.com
+ Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng
+ Bài 57: Hiệu ứng apple.com - Phần 1 html
+ Bài 58: Hiệu ứng apple.com - Phần 2 css
+ Bài 59: Hiệu ứng apple.com - Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1
+ Bài 60: Hiệu ứng apple.com - Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2
+ Bài 61: Hiệu ứng apple.com - Phần 5: Phần jquery xử lý cho nút next phần 3
+ Bài 62: Hiệu ứng apple.com - Phần 6: Phần jquery xử lý cho nút prev
+ Bài 63: Hiệu ứng apple.com - Phần 7: Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide
+ Bài 64: Hiệu ứng apple.com - Phần 8: Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng

Phần 12: Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide
+ Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu
+ Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng 'let me in'
+ Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết

Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll
+ Bài 68: Giới thiệu các kiến thức sử dụng
+ Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 1 - html
+ Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 2 - css
+ Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 3 - jquery
+ Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng
+ Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 5 - phân tích hiệu ứng scroll jquery trong web thực tế
+ Bài 74: Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: scroll, wow js, animate css
+ Bài 75: Project 9: Bắt đầu xử lý html và css
+ Bài 76: Project 9: Xử lý hiệu ứng jquery
+ Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jquery
+ Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 1 html + css
+ Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 jquery
+ Bài 80: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học
+ Bài 81: Tổng kết phần scroll jquery

Phần 14: Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng filter
+ Bài 82: Giới thiệu các kiến thức và project 10
+ Bài 83: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp jquery
+ Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 - viết mã html
+ Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 - viết mã jquery
+ Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 - filter bằng cách kết hợp jquery và isotope
+ Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 - filter bằng cách quicksearch
+ Bài 88: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp

Phần 15: Hiệu ứng kết hợp bootstrap và jquery
+ Bài 89: Giới thiệu kiến thức
+ Bài 90: Cài đặt cơ bản bootstrap và plugin
+ Bài 91: Hiệu ứng popover
+ Bài 92: Hiệu ứng tooltip
+ Bài 93: Hiệu ứng tab
+ Bài 94: Hiệu ứng modal
+ Bài 95: Hiệu ứng carousel
+ Bài 96: Hiêu ứng scrollspy - phần 1 html
+ Bài 97: Hiệu ứng scroll spy - phần 2 hiệu ứng scroll và animate

Phần 16: Hiệu ứng Gsap kết hợp jquery
+ Bài 98: Giới thiệu kiến thức
+ Bài 99: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - phần 1
+ Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - phần 2
+ Bài 101: Áp dụng tweenmax kết hợp jquery
+ Bài 102: Giới thiệu TimelineMax
+ Bài 103: Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp
+ Bài 104: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website
+ Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (Tiếp)

Phần 17: Tổng kết khóa học
+ Bài 106: Tổng kết kiến thức
+ Bài 107: Hướng dẫn viết hiệu ứng

Tổng thời lượng gần 17 giờ học ( tiếng Việt ).
Link tải :https://yadi.sk/d/BhYGLCby3NML6B
Hoặc :
https://drive.google.com/drive/folders/0B9XwELmvG-gFTDROTFphaE5LWFk?usp=sharingMọi thắc mắc và hỗ trợ liên hệ qua : 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) và Skype: key4vip.info

Bảng giá các loại bản quyền của Microsoft ( đầy đủ tất cả ) tại đây :
Bản quyền Windows Server 2008 R2 ( Click ) - Windows Server 2012 R2 ( Click )
Windows Server 2016 Standard và Datacenter ( Click )

Bản quyền Windows 10 Home - Pro - Edu và Enterprise ( Click )
Bản quyền Windows 7 Pro ( Click ) - Windows 7 Ultimate ( Click )

Video học jQuery từ cơ bản đến nâng cao ( Tài liệu rất hay ) Reviewed by Bản Quyền Phần Mềm Microsoft 0934363833 on 11:33 PM Rating: 5 Nội dung khóa học Phần 1: Tổng quan về jQuery + Bài 1: Giới thiệu jQuery Phần 2: Cài đặt và chạy File jQuery + Bài 2: Giới thiệu ...

No comments: